Home

Przegląd pasji, hobby i zainteresowań bibliotekarzy wojewódzkich bibliotek publicznych oraz ich wpływ na twórcze wykonywanie pracy zawodowej: wyniki badań ankietowych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Cyrklaff-Gorczyca, Magdalena
dc.date.accessioned 2018-11-26T08:25:43Z
dc.date.available 2018-11-26T08:25:43Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Sfera kultury, sfera nauki. Współczesny obraz biblioteki, pod red. Mai Wojciechowskiej, Gdańsk 2014, s. 316-332.
dc.identifier.isbn 978-83-64335-05-1
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5478
dc.description.abstract Celem badania była diagnoza przejawów twórczości bibliotekarzy wojewódzkich bibliotek publicznych w Polsce oraz jej wpływu na wykonywanie pracy zawodowej. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem narzędzia w postaci anonimowej ankiety.
dc.description.abstract The aim of the study was to diagnose the manifestations of the work of librarians of voivodship public libraries in Poland and its impact on the performance of professional work. The research was carried out by means of a diagnostic survey using the tool in the form of an anonymous questionnaire.
dc.language.iso pol
dc.publisher Oficyna Wydawnicza Edward Mitek
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject twórczość bibliotekarzy
dc.subject pasje bibliotekarzy
dc.subject psychologia twórczości
dc.subject aktywność zawodowa bibliotekarzy
dc.subject wojewódzkie biblioteki publiczne
dc.subject badania ankietowe
dc.subject librarians' creativity
dc.subject passions of librarians
dc.subject psychology of creativity
dc.subject professional activity of librarians
dc.subject voivodship public libraries
dc.subject surveys
dc.title Przegląd pasji, hobby i zainteresowań bibliotekarzy wojewódzkich bibliotek publicznych oraz ich wpływ na twórcze wykonywanie pracy zawodowej: wyniki badań ankietowych
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations