Home

Analiza przyczyn niskiego wykorzystania ubezpieczającej elastycznej linii kredytowej (FCL) Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Redo (Dynus), Magdalena
dc.date.accessioned 2018-09-07T08:43:23Z
dc.date.available 2018-09-07T08:43:23Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Dylematy współczesnej obronności Polski : polityczne i militarne aspekty obronności państwa, red. nauk. Zenon Trejnis, Luiza Trzcińska, Toruń 2017, pp. 203 - 219.
dc.identifier.isbn 978-83-8019-839-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5415
dc.description.abstract Fakt, że taniej jest zapobiegać kryzysom, niż się z nich podnosić, zyskuje nowy wymiar w dobie coraz silniejszych powiązań i uzależnień międzynarodowych, powodujących, że przyszłe kryzysy będą mieć coraz częściej globalny charakter, a pomoc w podnoszeniu się z nich przekraczać będzie możliwości finansowe organizacji międzynarodowych czy dużych silnych gospodarek. Dlatego tak ważne jest wzmacnianie globalnej stabilności, by ograniczać ryzyka i zapobiegać kryzysom lub łagodzić ich przebieg. Elastyczna linia kredytowa wydaje się być trafnym narzędziem wzmacniającym stabilność gospodarek rozwijających się, które stanowią jeden z głównych zalążków globalnej niestabilności w związku z wysokim w ich przypadku ryzykiem występowania zjawiska sudden stop. By zwiększyć wykorzystanie FCL (a więc i skuteczność) konieczna jest 1. poprawa przejrzystości zasad kwalifikowalności do FCL i przewidywalności jej wyników, 2. publikowanie okresowo aktualizowanej listy państw kwalifikujących się do FCL, 3. wzmacnianie pozytywnego wizerunku na arenie międzynarodowej zarówno MFW (m.in. poprzez kontynuowanie reform instytucjonalnych), jak i państw realizujących odpowiedzialną politykę gospodarczą oraz wdrażających reformy, wzmacniające ich stabilność gospodarczą i poprawiające perspektywy rozwojowe, 4. wprowadzenie czasowego ograniczenia dostępności do FCL, by zapobiec obserwowanemu w Polsce zjawisku pokusy nadużycia.
dc.description.abstract The next crises will be more global in nature, because there are more and more bigger and stronger connections and international dependencies. That’s why international institutions and even bigger and richer economies will not be able to overcome global crises. So we have to spend more money and take more actions to strengthen global stability to reduce investment risks and thanks to that prevent or alleviate the next crises. It is cheaper for global economy to prevent crises than to rise from them. The IMF’s flexible credit line seems to be the right tool for strengthening the stability of developing economies (and thus the global economy), that are one of the main sources of global instability due to the high risk of sudden stop phenomenon. To increase the uptake of FCL (and thus its effectiveness) IMF should: 1. improve the transparency of eligibility requirements for FCL and predictability of the qualification assessment’s results; 2. publish a periodically updated list of all countries eligible for FCL; 3. strengthen the positive image of the IMF (through institutional reforms) and governments (that implement economic reforms and responsible fiscal planning to strengthen their economic stability and improving growth prospects), 4. introduce temporary limitations in access to FCL, to prevent the phenomenon of moral hazard observed in Poland.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek
dc.relation.ispartofseries Securitas et Societas;
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject elastyczna linia kredytowa
dc.subject MFW
dc.subject stabilność finansowa
dc.subject bezpieczeństwo finansowe
dc.subject wiarygodność
dc.subject finansowanie zewnętrzne
dc.subject koszt kapitału
dc.title Analiza przyczyn niskiego wykorzystania ubezpieczającej elastycznej linii kredytowej (FCL) Międzynarodowego Funduszu Walutowego
dc.title.alternative The analysis of the causes of low utilization of the IMF’s Flexible Credit Line (FCL)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations