Home

Nieposłuszeństwo obywatelskie w nowej odsłonie – walka o prawa zwierząt

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Grabowska, Barbara
dc.date.accessioned 2018-07-06T10:13:53Z
dc.date.available 2018-07-06T10:13:53Z
dc.date.issued 2017-06-28
dc.identifier.citation Ruch Filozoficzny, No. 2, Vol. 73, pp. 81-94
dc.identifier.issn 0035-9599
dc.identifier.other doi:10.12775/RF.2017.015
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5345
dc.description.abstract Civil disobedience is defined as an intentional break of the law. Its aim is to bring unjust laws or practices to public attention, in such situations when legal methods have been ineffective. Pro-animal activists use acts of civil disobedience too. They claim that this is an effective instrument of getting the public attention to the problem of cruelty to animals. Thanks to that, it is possible to evoke the debate leading to the modification of the law, for example banning particularly cruel methods of breeding. However, civil disobedience is controversial, because it violates the law. Therefore, there is an interesting discussion whether and when this method can be used.
dc.description.abstract Nieposłuszeństwo obywatelskie to świadome złamanie prawa mające na celu zwrócenie uwagi na niesprawiedliwe prawa czy praktyki w sytuacji, gdy zawiodły metody legalne. Akty nieposłuszeństwa obywatelskiego stosowane są również przez aktywistów działających na rzecz praw zwierząt. Uważają oni, że jest to skuteczny środek umożliwiający dotarcie do opinii publicznej i zainteresowanie jej okrutnymi praktykami wobec zwierząt. Dzięki temu możliwe jest wywołanie debaty mającej na celu zmianę prawa, na przykład wprowadzenie zakazu szczególnie okrutnych metod hodowli. Jednak nieposłuszeństwo obywatelskie budzi też kontrowersje, gdyż narusza prawo. Dlatego toczy się dyskusja wokół tego, czy i kiedy można je stosować.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject animals
dc.subject animal’s right
dc.subject civil disobedience
dc.subject zwierzęta
dc.subject prawa zwierząt
dc.subject nieposłuszeństwo obywatelskie
dc.title Nieposłuszeństwo obywatelskie w nowej odsłonie – walka o prawa zwierząt
dc.title.alternative New version of civil disobedience. Fight for animal rights
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations