Home

Aktywność fizyczna a kondycja psychiczna osób starszych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Żaroń, Agata
dc.contributor.author Piskunowicz, Małgorzata
dc.date.accessioned 2018-07-02T13:59:53Z
dc.date.available 2018-07-02T13:59:53Z
dc.date.issued 2018-04-23
dc.identifier.citation Rocznik Andragogiczny, Vol. 24, pp. 127-142
dc.identifier.issn 2391-7571
dc.identifier.other doi:10.12775/RA.2017.009
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5319
dc.description.abstract The aim of this article is to review current research on relationship between physical activity and chosen aspects of psychological status of elderly adults. Among many psychological aspects cognitive functions and anxiety and depression as emotional aspects were chosen. The results suggest that physical activity correlates with higher cognitive performance and lower rates of anxiety and depression.
dc.description.abstract Celem poniższego artykułu jest dokonanie przeglądu aktualnych badań na temat związku aktywności fizycznej z wybranymi aspektami kondycji psychicznej osób starszych. Spośród licznych aspektów psychicznych wybrano następujące: funkcje poznawcze oraz lęk i depresję jako wybrane aspekty funkcjonowania emocjonalnego seniorów. Wyniki analizy sugerują, że aktywność fizyczna koreluje z lepszym poziomem funkcjonowania poznawczego oraz niższym poziomem depresji i lęku.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject physical activity
dc.subject psychological status
dc.subject functionality of elderly adults
dc.subject cognitive functions
dc.subject dementia
dc.subject anxiety
dc.subject depression
dc.subject aktywność fizyczna
dc.subject kondycja psychiczna
dc.subject sprawność osób starszych
dc.subject funkcje poznawcze
dc.subject demencja
dc.subject lęk
dc.subject depresja
dc.title Aktywność fizyczna a kondycja psychiczna osób starszych
dc.title.alternative Physical activity and chosen aspects of psychological status of elderly adults
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations