Home

Procedury wewnętrzne, konie trojańskie a prawo do odliczenia VAT. Uwagi dotyczące wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2017 r. (I FSK 1798/15)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lasiński-Sulecki, Krzysztof
dc.date.accessioned 2018-07-02T13:47:47Z
dc.date.available 2018-07-02T13:47:47Z
dc.date.issued 2018-04-14
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 1, Vol. 6, pp. 23-37
dc.identifier.issn 2353-7086
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2018.002
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5308
dc.description.abstract According to the Supreme Administrative Court, Art. 86(1), Art. 88(3a) and Art. 99(12) of the Goods and Services Tax Act are to be interpreted as meaning that the introduction by the taxpayer of procedures for verifying suppliers and recipients of goods or services does not constitute good faith and, consequently, does not allow the right to deduct input tax on the basis of invoices which do not reflect actual economic events, if those procedures have not been followed in a transaction with a particular supplier or recipient.
dc.description.abstract Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 3a i art. 99 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług należy interpretować w ten sposób, że wprowadzenie przez podatnika procedur służących weryfikacji dostawców oraz nabywców towarów i usług nie przesądza o tym, że podatnik działa w dobrej wierze i, w następstwie, nie pozwala na wykonanie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń gospodarczych, jeśli wspomniane procedury nie były przestrzegane w transakcji z danym dostawcą bądź nabywcą.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject VAT
dc.subject right to deduct
dc.subject due diligence
dc.subject good faith
dc.title Procedury wewnętrzne, konie trojańskie a prawo do odliczenia VAT. Uwagi dotyczące wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2017 r. (I FSK 1798/15)
dc.title.alternative Internal procedures, Trojan horses, and the right to deduct input VAT. Remarks concerning the judgment of the Supreme Administrative Court of 25 July 2017 (I FSK 1798/15)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations