Home

Rola zabytkoznawczej analizy wartościującej w ustalaniu priorytetów konserwatorskich. Przypadek księgozbioru starych druków z Opactwa Benedyktynek w Żarnowcu

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pronobis-Gajdzis, Małgorzata
dc.contributor.author Kłosiewicz, Marta
dc.contributor.author Nehring, Grzegorz Bożydar
dc.date.accessioned 2018-06-29T12:52:13Z
dc.date.available 2018-06-29T12:52:13Z
dc.date.issued 2018-02-09
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 2 (19), Vol. 10, pp. 9-26
dc.identifier.issn 2392-1633
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2017.015
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5287
dc.description.abstract Protection of antique book collections is a complicated and multistage process that demands deliberated maintenance among users, caretakers and owners as well as the appropriate conservation procedures. Undoubtedly, the common goal of everyone who is involved in this process is to keep the collection it in the best possible condition. Unfortunately, storage conditions of books and their state of preservation require in many cases the immediate intervention. Systematization of demanded actions and establishment of conservation priorities are difficult and very hard to objectivize tasks. In this article we would like to present a method (heritage studies-based evaluation analysis) that may help in solving above mentioned problems. This method is shown in the example of the Żarnowiec Convents old print collection. It has enabled determination of the scope of work and designated objects to be firstly taken care of under the conservation programme.
dc.description.abstract Opieka nad zabytkowymi księgozbiorami to skomplikowany, wieloetapowy proces wymagający świadomego i odpowiedniego postępowania od właścicieli, opiekunów i użytkowników, ale także dobrze rozplanowanych działań konserwatorów. Wspólnym celem wszystkich osób związanych z każdą kolekcją jest bez wątpienia zachowanie jej w możliwie najlepszej kondycji. Niestety warunki przechowywania i stan zachowania artefaktów w wielu przypadkach wymagają natychmiastowej interwencji konserwatorskiej. Usystematyzowanie tych działań i ustalenie priorytetów konserwatorskich nie jest łatwe do wykonania, a jeszcze trudniejsze do zobiektywizowania. Ułatwieniem może być prezentowane w niniejszym artykule narzędzie, czyli zabytkoznawcza analiza wartościująca i badania konserwatorskie, które pozwoliły na ustalenie zakresu prac i wyznaczenie obiektów, które w pierwszej kolejności zostały poddane pracom w ramach projektu konserwacji zachowawczej dla księgozbioru starych druków z Opactwa Benedyktynek w Żarnowcu. 
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject heritage studies-based valuational analysis
dc.subject conservation
dc.subject protection of book collections
dc.subject conservation research
dc.subject valuation
dc.subject antique books
dc.subject Benedictines convent in Żarnowiec
dc.subject Zabytkoznawcza analiza wartościująca
dc.subject konserwacja zachowawcza
dc.subject ochrona księgozbiorów
dc.subject badania konserwatorskie
dc.subject wartościowanie
dc.subject księgozbiory zabytkowe
dc.subject benedyktynki Żarnowiec;
dc.title Rola zabytkoznawczej analizy wartościującej w ustalaniu priorytetów konserwatorskich. Przypadek księgozbioru starych druków z Opactwa Benedyktynek w Żarnowcu
dc.title.alternative The Role of Heritage Studies-based Evaluation Analysis in Establishing Conservation Priorities. The Case of the Old Prints Collection of the Benedictine Convent in Żarnowiec
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations