Home

Znaczenie teorii przywiązania i teorii systemowych w terapii osób wykorzystanych seksualnie

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Dąbkowska, Monika
dc.date.accessioned 2018-02-16T09:14:39Z
dc.date.available 2018-02-16T09:14:39Z
dc.date.issued 2017-09-10
dc.identifier.citation Paedagogia Christiana, No. 1, Vol. 39, pp. 237-253
dc.identifier.issn 2451-1951
dc.identifier.other doi:10.12775/PCh.2017.012
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5057
dc.description.abstract The sexual abuse of a child is always unfavorable experience for him. It is a factor of risk for his psychosexual development. It is therefore crucial to look for the resources and possibilities to support the development of children and adolescents sexually abused in their families – especially when planning and conducting a diagnostic and therapeutic process. The purpose of this paper is to demonstrate the need for the use of attachment theory and systemic theories in the therapeutic support of sexually abused persons. The presence of the subject in pedagogical literature is also essential, which will facilitate the cooperation of professionals dealing with children and adolescents with parents and will help to build aid programs more effectively. 
dc.description.abstract Wykorzystanie seksualne dziecka zawsze jest doświadczeniem dlań niekorzystnym. Stanowi czynnik ryzyka zaburzenia jego rozwoju psychoseksualnego. Kluczowe jest więc poszukiwanie zasobów i możliwości wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży wykorzystanych seksualnie w ich rodzinach – szczególnie podczas planowania i prowadzenia procesu diagnostycznego oraz terapeutycznego. Celem niniejszej pracy jest ukazanie konieczności stosowania teorii przywiązania i teorii systemowych we wsparciu terapeutycznym osób wykorzystywanych seksualnie. Nie bez znaczenia jest także obecność poruszanego tematu w literaturze pedagogicznej, co ułatwi współpracę profesjonalistów zajmujących się dziećmi i młodzieżą z rodzicami oraz pomoże efektywniej budować programy pomocowe.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject sexual abuse
dc.subject attachment theories
dc.subject systemic theories
dc.subject therapy
dc.subject children and adolescents
dc.subject wykorzystanie seksualne
dc.subject teorie przywiązania
dc.subject teorie systemowe
dc.subject terapia
dc.subject dzieci i młodzież
dc.title Znaczenie teorii przywiązania i teorii systemowych w terapii osób wykorzystanych seksualnie
dc.title.alternative The Importance of the Attachment and Systemic Theories in the Therapy of the Sexually Abused
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations