Home

Otwartość polskich czasopism indeksowanych w Directory of Open Access Journal – w kierunku modelu gratis czy libre?

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pamuła-Cieślak, Natalia
dc.date.accessioned 2018-02-16T07:20:53Z
dc.date.available 2018-02-16T07:20:53Z
dc.date.issued 2017-10-18
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (18), Vol. 10, pp. 103-117
dc.identifier.issn 2392-1633
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2017.006
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4953
dc.description.abstract Open access to scientific content means removal of cost barriers and most of the restrictions on copyright laws. It can have a gratis dimension, where the elimination of the cost is the only manifestation of openness and usage is limited to fair use. It may also take the form of access known as libre , which, through the introduction of a license system, appoints possibilities of usage beyond fair use. The article investigates the situation of Polish research periodicals registered in the Directory of Open Access Journal for the application of license recommended in DOAJ and by Ministry of Science and Higher Education of Republic of Poland. The aim was to answer a question which model of openness – gratis or libre – is closer to Polish journal publishers.
dc.description.abstract Otwarty dostęp do treści naukowych oznacza likwidację barier cenowych i większości ograniczeń prawnoautorskich. Może mieć on wymiar gratis , gdzie likwidacja kosztów dostępu jest jedynym przejawem otwartości, a swobodne korzystanie ograniczone do dozwolonego użytku. Może także przybierać formę dostępu zwaną libre , która poprzez wprowadzenie uregulowań prawnych w postaci licencji, wyznacza możliwości użytkowania treści poza dozwolonym użytkiem. Autorka prześledziła sytuację polskich czasopism otwartych rejestrowanych w katalogu Directory of Open Access Journal w zakresie stosowania licencji rekomendowanych przez redakcję katalogu oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szukając odpowiedzi, który z modeli otwartości bliższy jest ich wydawcom.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Creative Commons licences
dc.subject Directory of Open Access Journals
dc.subject DOAJ
dc.subject open access
dc.subject open access gratis
dc.subject open access libre
dc.subject Polish research journals
dc.subject Directory of Open Access Journal
dc.subject DOAJ
dc.subject otwarty dostęp
dc.subject otwarty dostęp gratis
dc.subject otwarty dostęp libre
dc.subject licencje Creative Commons
dc.subject polskie czasopisma naukowe
dc.title Otwartość polskich czasopism indeksowanych w Directory of Open Access Journal – w kierunku modelu gratis czy libre?
dc.title.alternative Openness of Polish Periodicals Indexed in DOAJ – Towards the Gratis or Libre Model?
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations