Home

Kolekcja

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pokaż prosty rekord

dc.contributor.author Majewska, Alicja
dc.date.accessioned 2018-01-05T12:01:52Z
dc.date.available 2018-01-05T12:01:52Z
dc.date.issued 2018-01-05
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4785
dc.description.abstract Katalog towarzyszy wystawie indywidualnej rzeźby pt. "Kolekcja" Alicji Majewskiej. zaprezentowanej w Galerii "Wieży Ciśnień" w Koninie w 2017 r.. Artystka przedstawiła wybór prac z ostatnich 10 lat . Ten wycinek jej twórczości to przede wszystkim realizacje w betonie, metalach oraz technice własnej. Rzeźbiarka od lat zajmuje się zagadnieniem pamięci oraz związanych z nią procesów wspomnienia i rekonstrukcji ( cykl betonowy, woskowa kolekcja) i tym razem zobaczymy nowe prace związane z tym tematem.
dc.description.abstract The individual sculpture exhibition " Collection" by Alicja Majewska, displayed in the Gallery "Wieża Ciśnień" in Konin in 2017, was accompanied by a catalogue. The artist has presented a selection of her art works from the last ten years. This fragment of her artistic activity is mainly art works in concrete, metals and her own technique. For years, the sculptor has been working on the issue of memory and the memory-related processes of memories and reconstruction (concrete series, wax collection) and this time we are going to see her new works referring to the subject.
dc.description.sponsorship Centrum Kultury i Sztuki w Koninie , Galeria Wieża Cisnień
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject sztuki wizualne
dc.subject rzeźba
dc.subject obiekt rzeźbiarski
dc.subject metal
dc.subject beton
dc.subject wosk
dc.subject pamięć
dc.subject rekonstrukcja
dc.subject visual arts
dc.subject sculpture
dc.subject sculptural object
dc.subject metal
dc.subject concrete
dc.subject wax
dc.subject memory
dc.subject reconstruction
dc.title Kolekcja
dc.type info:eu-repo/semantics/other


Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Pokaż prosty rekord