Home

Odpowiedzialność państwa-strony Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Studium prawnomiędzynarodowe, 345 s.

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Ta pozycja jest udostępniona na licencji Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland