Home

Krytyczna analiza dyskursu – podstawowe założenia, implikacje, zastosowanie

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kopińska, Violetta
dc.date.accessioned 2017-09-06T08:59:01Z
dc.date.available 2017-09-06T08:59:01Z
dc.date.issued 2017-07-12
dc.identifier.citation Rocznik Andragogiczny, Vol. 23, pp. 311-334
dc.identifier.issn 2391-7571
dc.identifier.other doi:10.12775/RA.2016.016
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4555
dc.description.abstract Numerous examples of research in the field of pedagogics which are using critical approach to discourse analysis show the diversity in theoretical background and methodology. An example of a group of critical approaches is Critical Discourse Analysis. The general framework of Critical Discourse Analysis is important both for maintaining the identity of CDA, thereby highlighting the reasonableness of this group of approaches, and for dissemination of knowledge concerning it, especially among less experienced researchers. The paper presents the basic assumptions of Critical Discourse Analysis and their implications for educational research as well as practical guidelines to apply to the CDA approach, which is represented by Ruth Wodak.
dc.description.abstract Liczne przykłady badań prowadzonych w obszarze pedagogiki, w których zastosowano krytyczne podejścia do analizy dyskursu, wykazują zróżnicowanie pod względem przyjmowanego zaplecza teoretycznego oraz metodologii. Przykładem grupy podejść zorientowanych krytycznie jest krytyczna analiza dyskursu. Ogólne ramy krytycznej analizy dyskursu mają znaczenie zarówno dla zachowania odrębności KAD, a przez to sensowności wyróżniania tej grupy podejść, jak i upowszechnienia wiedzy na ten temat, zwłaszcza wśród mniej doświadczonych badaczy i badaczek. W artykule przedstawiono założenia bazowe krytycznej analizy dyskursu wraz z ich implikacjami dla badań pedagogicznych. Skonstruowano również praktyczne wskazówki do zastosowania podejścia do KAD reprezentowanego przez Ruth Wodak.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Critical Discourse Analysis
dc.subject CDA
dc.subject qualitative orientation in social research
dc.subject pedagogics
dc.subject education
dc.subject krytyczna analiza dyskursu
dc.subject KAD
dc.subject orientacja jakościowa w badaniach pedagogicznych
dc.subject pedagogika
dc.subject edukacja
dc.title Krytyczna analiza dyskursu – podstawowe założenia, implikacje, zastosowanie
dc.title.alternative Critical Discourse Analysis – Basic Assumptions, Implications, Application
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations