Home

Kompetencje społeczne i obywatelskie w edukacji szkolnej – pozór w podstawie programowej dla trzeciego etapu edukacyjnego

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pokaż prosty rekord

dc.contributor.author Przyborowska, Beata
dc.contributor.author Kopińska, Violetta
dc.contributor.author Murawska, Iwona
dc.date.accessioned 2017-04-20T10:05:41Z
dc.date.available 2017-04-20T10:05:41Z
dc.date.issued 2017-03-03
dc.identifier.citation Przegląd Badań Edukacyjnych, No. 23, Vol. 2, pp. 45-60
dc.identifier.issn 2392-1544
dc.identifier.other doi:10.12775/PBE.2016.072
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4291
dc.description.abstract In this article we diagnose another sham in education. In this way, we are adding symbolically the next chapter to the book edited by Maria Dudzikowa and Karina Knasiecka-Falbierska “Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej” [The Offenders and /or Victims of Shamming Actions in School Education] (this book was an inspiration for the text). Using the results of research on social and civic competences in the core curricula in school education, we concentrate on analyzing the core curriculum for gimnazjum (school for students aged 12/13–15/16). We conclude the semblance of the core curriculum’s accordance to legal and political declarations. We note a huge dominance of the requirements relating to knowledge, and “deficits” in the range of specific, important skills and attitudes.
dc.description.abstract W niniejszym artykule diagnozujemy kolejny pozór w edukacji, dopisując w ten sposób niejako symbolicznie następny rozdział do książki pod redakcją Marii Dudzikowej i Kariny Knasieckiej-Falbierskiej pt. Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej (będącej źródłem inspiracji dla prezentowanego tekstu) . Wykorzystując wyniki badań dotyczące kompetencji społecznych i obywatelskich w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analizujemy szczegółowo podstawę programową do gimnazjum, wykazując pozorność jej zgodności z deklaracjami politycznymi. Zauważamy przede wszystkim ogromną dominację wymagań odnoszących się do wiedzy, a nadto „deficyty” w zakresie konkretnych, istotnych umiejętności i postaw.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject middle school (gimnazjum)
dc.subject school
dc.subject core curriculum
dc.subject social competences
dc.subject civic competences
dc.subject educational policy
dc.subject gimnazjum
dc.subject podstawy programowe
dc.subject szkoła
dc.subject kompetencje społeczne
dc.subject kompetencje obywatelskie
dc.subject polityka oświatowa
dc.subject pozór
dc.title Kompetencje społeczne i obywatelskie w edukacji szkolnej – pozór w podstawie programowej dla trzeciego etapu edukacyjnego
dc.title.alternative Social and Civic Competences in School Education – a Sham in Core Curriculum for School Students Aged 12/13 – 15/16
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Pokaż prosty rekord

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Ta pozycja jest udostępniona na licencji Attribution-NoDerivs 3.0 Poland