Home

Zastosowania skryptowych języków programowania w działalności informacyjnej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Jarocki, Mariusz
dc.date.accessioned 2013-03-20T07:40:28Z
dc.date.available 2013-03-20T07:40:28Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne nr 2(9), 2012, s. 113-126
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/424
dc.description.abstract The undeniable fact of the past few years is the rapid increase in published documents in electronic form and the development of the Internet. Because of its easy access to the established information in this way he gains a larger group of users. Available in this mode documents from the technological point of view are extremely diverse. Starting from a simple web page, through the popular PDF files, and audio and video ending. A precise characterization information as diff erent types of documents is time consuming and problematic activity. The current increase in quantity of published content also excludes issues more often manual description and processing of such data. Among such a dynamically changing structures are just some of the problems encountered in the charge of this branch of knowledge – information science. Solutions to assist with these issues often come in the other fields of science, in this case science. In most of the analysis and processing of documents is enough software written by the public, but sometimes used this program you need to create yourself. Possibly the most in the latter case then it seems to use the scripting programming language, which is treated in this article.
dc.description.abstract Niezaprzeczalnym faktem ostatnich kilku lat jest gwałtowny przyrost publikowanych dokumentów w formie elektronicznej oraz rozwój Internetu. Ze względu na łatwy wgląd do utrwalonej w ten sposób informacji zwłaszcza ten ostatni zyskuje coraz liczniejsze grono zwolenników. Udostępniane w sieci dokumenty z technologicznego punktu widzenia są jednak niezwykle różnorodne: począwszy od prostej strony WWW, przez popularne pliki PDF, a na nagraniach audio i wideo skończywszy. Opracowanie precyzyjnej informacji charakteryzującej tak różne typy dokumentów jest zajęciem czasochłonnym i problematycznym. Obecny przyrost ilościowy publikowanych treści wyklucza także coraz częściej ręczny opis i przetwarzanie tego typu danych. Wśród dynamicznie zmieniających się struktur są to tylko niektóre problemy zajmującej się tym dziedziny wiedzy – informacji naukowej. Rozwiązania pomocnicze w tych kwestiach zazwyczaj są dostarczane przez inne dziedziny nauki, w tym przypadku informatykę. W większości do analizy i przetwarzania dokumentów wystarcza ogólnodostępne oprogramowanie, niekiedy jednak program temu służący trzeba stworzyć samodzielnie. Najprzystępniejsze w tym ostatnim przypadku wydaje się skorzystanie ze skryptowego języka programowania, o czym traktuje niniejszy artykuł.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject document processing
dc.subject information science
dc.subject programming languages
dc.subject programming libraries in Python
dc.subject Python
dc.subject scripting
dc.title Zastosowania skryptowych języków programowania w działalności informacyjnej
dc.title.alternative Applications of scripting languages in information services
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations