Home

Communication in patients with disorders of consciousness – lessons learned From InteRDoCTor project

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Komendziński, Jakub
dc.contributor.author Mikołajewska, Emilia
dc.contributor.author Mikołajewski, Dariusz
dc.contributor.author Augustyńska, Beata
dc.date.accessioned 2017-04-20T05:37:35Z
dc.date.available 2017-04-20T05:37:35Z
dc.date.issued 2017-03-15
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 4, Vol. 30, pp. 33-42
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2016.032
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4234
dc.description.abstract Thanks to recent advances in health care an increased number of patients may recover from  severe brain injuries, but some of them are still assessed as non-responsive. Reliance on behavioural measures in communication with DoC patients seems be too prone to errors. There is need for solutions providing more objective attempts of bidirectional communication (intentional questions/commands and adequate related responses) in patients with DoC using significant processed by the patient stimuli and novel technologies (EEG-, fMRI-, BCI-based, etc.) based on recent scientific and clinical evidences. Such communication may be fulfilled even in the absence of behavior. This article aims at assessment the extent to which current possibilities in the area of devices for extended communication has been exploited, including own experiences within InteRDoCTor project.
dc.description.abstract Dzięki najnowszym osiągnięciom w opiece zdrowotnej coraz większa liczba pacjentów może powrócić do zdrowia z poważnych urazów mózgu, lecz część z nich jest ciągle diagnozowana jako niereagujący na bodźce. Poleganie jedy-nie na miarach behawioralnych w komunikacji z pacjentami z zaburzeniami świadomości wydaje się zbyt podatne na błędy. Istnieje zapotrzebowanie na rozwiązania zapewniające bardziej obiektywne próby komunikacji dwukierunkowej (celowe pytania/polecenia i odpowiadające im reakcje)u pacjentów z zaburzeniami świadomości, z wykorzystaniem bodźców znaczących dla pacjenta i przetwarzanych przez niego oraz nowych technologii (opartych na EEG, fMRI, BCI, itd.) w oparciu o najnowsze dowody naukowe i kliniczne. Ww. komunikacja może być realizowana nawet w przypadku braku obserwowalnych zmian zachowania pacjenta. Artykuł ma na celu ocenę, w jakim zakresie wykorzystuje się możliwości w tym obszarze, w tym w oparciu o doświadczenia własne z projektu InteRDoCTor.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject assessment
dc.subject communication
dc.subject brain injury
dc.subject disorders of consciousness
dc.subject assistive technology
dc.subject ocena
dc.subject komunikacja
dc.subject uraz mózgu
dc.subject zaburzenia świadomości
dc.subject technologia wspomagająca
dc.title Communication in patients with disorders of consciousness – lessons learned From InteRDoCTor project
dc.title.alternative Komunikacja w grupie pacjentów z zaburzeniami świadomości – wnioskiz projektu InteRDoCTor
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations