Home

Sposób określenia inkasenta przy poborze opłaty targowej w miastach na prawach powiatu – praktyka i problemy prawne

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Słupczewski, Marek
dc.contributor.author Kosmala, Olga
dc.contributor.author Wilmanowicz, Martyna
dc.date.accessioned 2017-04-19T12:59:55Z
dc.date.available 2017-04-19T12:59:55Z
dc.date.issued 2017-02-05
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 4, Vol. 4, pp. 121-138
dc.identifier.issn 2353-7086
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2016.026
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4220
dc.description.abstract Market charge is considered as one of the local taxes and fees. One of the most important, but usually overlooked in the literature aspect of that charge are the issues related to its charging, which usually is made by way of collection. The main purpose of this article is to present institutions of market charge collectors in cities with county rights. The analysis is based on a systematic compilation of legal norms which shape the function with the position of the doctrine and case law. The article ends concludes with a summary, which synthetically recognizes the most important conclusions of the article, and lead to a submission that in most cases the practice of the authorities of local government units in terms of appointing and regulating the principles of collectors is correct.
dc.description.abstract Opłata targowa ukształtowana została w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Jednym z najistotniejszych, lecz pomijanym w piśmiennictwie aspektem tejże opłaty, są kwestie związane z jej poborem, który najczęściej dokonywany jest w drodze inkasa. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie instytucji inkasenta opłaty targowej w miastach na prawach powiatu. Analiza zostaje dokonana poprzez systematyczne zestawianie unormowań prawnych kształtujących tę funkcję ze stanowiskiem doktryny oraz orzecznictwem. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w dominującej większości przypadków praktyka działań organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie powoływania oraz regulowania zasad działania inkasentów jest prawidłowa.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject market charge
dc.subject market fee
dc.subject collector
dc.subject cities with county
dc.subject local duties and fees
dc.subject collection charging
dc.subject opłata targowa
dc.subject inkasent
dc.subject miasta na prawach powiatu
dc.subject podatki i opłaty lokalne
dc.subject pobór w drodze inkasa
dc.title Sposób określenia inkasenta przy poborze opłaty targowej w miastach na prawach powiatu – praktyka i problemy prawne
dc.title.alternative Method of determining the collector of payment levying a market fee in cities with county – practice and legal problems
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations