Home

Crowdsourcing in Libraries

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kowalska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2013-03-15T13:17:57Z
dc.date.available 2013-03-15T13:17:57Z
dc.date.issued 2013-03-15
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/420
dc.description.abstract Crowdsourcing is the latest trend in innovation. The term means separation of one organization area and putting it into the hands of the crowd (an organized community) in the form of an open call. The community can be formed both by high class professionals and amateurs who, having the tools to communicate and exchange views, join in the clearly defined tasks. Currently, crowdsourcing is implemented primarily in companies and NGOs. Since the implementation of solutions based on crowdsourcing is quite straightforward, it is also used in public and social activities, including ventures initiated by archives, museums and libraries. This article presents the idea of crowdsourcing as well as some examples its application in libraries.
dc.description.abstract Crowdsourcing jest najnowszym trendem w tworzeniu innowacji. Terminem tym określa się wydzielenie z organizacji pewnego obszaru działalności i oddanie go w ręce tłumu – zorganizowanej społeczności internetowej w formie otwartego zaproszenia. Społeczność tę mogą tworzyć zarówno wysokiej klasy specjaliści, jak i amatorzy, którzy dysponując określonymi narzędziami do komunikowania się i wymiany poglądów, przystępują do realizacji ściśle określonych zadań. Obecnie crowdsourcing wdrażany jest przede wszystkim w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Ponieważ wprowadzanie rozwiązań na nim opartych jest proste, coraz częściej towarzyszy także działaniom obywatelskim i społecznym, w tym przedsięwzięciom inicjowanym przez archiwa, muzea i biblioteki. Artykuł przybliża istotę crowdsourcingu oraz przykłady wykorzystywania jego mechanizmów przez biblioteki.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject collective intelligence
dc.subject crowdsourcing
dc.subject wisdom of the crowd
dc.subject libraries
dc.title Crowdsourcing in Libraries
dc.type info:eu-repo/semantics/preprint


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations