Home

Seria „Kukuryku” w powojennej edycji Wydawnictwa Bajek i Baśni

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Ciszewska, Wanda A.
dc.contributor.author Kowalska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2013-03-15T11:22:58Z
dc.date.available 2013-03-15T11:22:58Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Studia Gdańskie 2011, t. 28, s. 431-457
dc.identifier.issn 0137-4341
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/407
dc.description.abstract Kiedy w roku 1947 władze komunistyczne podjęły działania zmierzające do opanowania rynku książki i podporządkowania sektora prywatnego centralnemu ośrodkowi dyspozycyjnemu, wiele oficyn wydawniczych w wyraźny sposób ograniczyło bądź zawiesiło swoją działalność. Takie losy podzieliło także Wydawnictwo Bajek i Baśni z Krakowa, publikujące serię dla dzieci „Kukuryku”, a w jej ramach książeczki dla najmłodszych. Mimo że pod względem edytorskim nie należały one do wydawnictw wzorcowych, pełniły funkcje edukacyjne i wychowawcze oraz propagowały czytelnictwo. Stały się także doskonałym materiałem dokumentującym trudy prowadzenia prywatnej działalności wydawniczej w warunkach powojennych i w dobie ograniczeń wprowadzanych przez decydentów.
dc.description.abstract When in 1947 the communist regime have taken the action to control the book market and to subordinate the private sector to the central communistic headquarters, so after that many publishing houses clearly limited or suspended their activities. Such a fate shared Fable and the Fairy Tales Publishing House (Wydawnictwo Bajek i Baśni) from Krakow, which had been published “Kukuryku” series of books for children. Even though in some editorial respect their items did not belong to the model one, they played the educational function and promote reading as well. They became the perfect archive material that documenting the effort of running a private publishing house in post-war era and the restrictions caused by the policy makers.
dc.language.iso pol
dc.publisher Gdańskie Seminarium Duchowne
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject wydawnictwa dziecięce
dc.subject książki dla dzieci
dc.subject Wydawnictwo Bajek i Baśni
dc.subject "Kukuryku. Wesołe Bajki i Powiastki"
dc.title Seria „Kukuryku” w powojennej edycji Wydawnictwa Bajek i Baśni
dc.title.alternative “Kukuryku” series in the postwar edition of the Fable and the Fairy Tales Publishing House (Wydawnictwo Bajek i Baśni)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations