Home

Obecne nieobecne. Kondycja polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kowalska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2017-02-21T10:12:17Z
dc.date.available 2017-02-21T10:12:17Z
dc.date.issued 2016-12
dc.identifier.citation Toruńskie Studia BIbliologiczne 2016, nr 2 (17), s. 251-263
dc.identifier.other http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2016.029
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4078
dc.description.abstract W środowisku naukowym coraz częściej słyszalny jest pogląd o nieobecności nauk humanistycznych i społecznych w dyskursie publicznym. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się m.in. w braku spójnych metod promocji badań naukowych czy stosowaniu nieskutecznych mechanizmów widoczności ich efektów. W dyskusję na ten temat włączyli się także autorzy monografii pt. (Nie)obecna nauka. Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Wychodząc z założenia, że to periodyki stanowią podstawową formę komunikacji naukowej, poddali oni diagnozie działania promocyjne podejmowane przez redakcje polskich czasopism naukowych z zakresu wymienionych nauk, włączając w to ich obecność w Internecie (strona internetowa, profile w mediach społecznościowych). Niniejszy artykuł zawiera omówienie wspomnianej monografii i wniosków zaprezentowanych na jej łamach.
dc.description.sponsorship Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject czasopisma naukowe
dc.subject marketing internetowy
dc.subject nauki humanistyczne
dc.subject nauki społeczne
dc.subject parametryzacja
dc.title Obecne nieobecne. Kondycja polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
dc.title.alternative The Current Absent. The Condition of Polish Scientific Journals in the Humanities and Social Sciences
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations