Home

Kościańskie, lwowskie i poznańskie losy Sylwestra Czarneckiego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Gzella, Grażyna
dc.date.accessioned 2017-02-03T07:01:31Z
dc.date.available 2017-02-03T07:01:31Z
dc.date.issued 2016-10-30
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (16), Vol. 9, pp. 9-21
dc.identifier.issn 2392-1633
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2016.001
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4034
dc.description.abstract Sylwester Czarnecki (1877–1923) w pierwszych latach swego życia zajmował się dziennikarstwem pracując w redakcjach poznańskiego „Orędownika”, gliwickiego „Głosu Śląskiego”, „Dziennika Polskiego” w Dortmundzie i „Gazety Polskiej” w Kościanie. Gdy liczne wyroki w procesach prasowych groziły osadzeniem go w więzieniu uciekł, najpierw do Krakowa, a potem do Lwowa, gdzie przebywał do zakończenia pierwszej wojny światowej. W 1919 r. wrócił do Wielkopolski i osiadł w Poznaniu. Na stanowisku sekretarza miejskiego pracował do śmierci.
dc.description.abstract Sylwester Czarnecki (1877–1923) in the first years of his life he was a journalist working in newsrooms „Orędownik” (Poznań), gliwickiego „Głos Śląski” (Gliwice), „Dziennik Polski” in Dortmund and „Gazeta Polska” in Kościan. When numerous judgments in the process of the press threatened him in jail he escaped, first to Krakow and then to Lviv, where he stayed until the end of the First World War. In 1919, he returned to Greater Poland (Wielkopolska) and settled in Poznan. He worked as secretary of urban until his death.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject „Gazeta Polska”
dc.subject Czarnecki Sylwester
dc.subject Kościan
dc.subject Lwów
dc.subject prasa polska
dc.subject zabór pruski
dc.subject Poland’s newspapers
dc.subject the Prussian sektor
dc.title Kościańskie, lwowskie i poznańskie losy Sylwestra Czarneckiego
dc.title.alternative Fate Sylwester Czarnecki – Kościan, Lwów and Poznań
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations