Home

Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut (red.), Współczesne problemy resocjalizacji. W poszukiwaniu nowych rozwiązań, seria wydawnicza: „Za kurtyną resocjalizacji”, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2015, ss. 393.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations