Home

Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut (red.), Współczesne problemy resocjalizacji. W poszukiwaniu nowych rozwiązań, seria wydawnicza: „Za kurtyną resocjalizacji”, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2015, ss. 393.

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Ta pozycja jest udostępniona na licencji Attribution-NoDerivs 3.0 Poland