Home

The consequences of social cultural and educational to rural and local communities

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Malinowski, Jan Adam
dc.date.accessioned 2016-07-08T11:57:44Z
dc.date.available 2016-07-08T11:57:44Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.citation Educational Democratization in Poland: Tradition and Post-Communist Transformation, Edited by D. K. Marzec, A. Radziewicz-Winnicki, s. 143-149.
dc.identifier.isbn 83-7088-213-1
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3701
dc.description.abstract Prezentowany tekst stanowi rozdział książki "Educational Democratization in Poland: Tradition and Post-Comunist Transformation" koncentrującej się na przemiana w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. W rozdziale ukazano konsekwencje transformacji dla przemian społeczno-kulturowych i edukacyjnych mających miejsce w wiejskich środowiskach lokalnych. Wskazano na rolę aktywizacji środowiska lokalnego i rolę w tym zakresie odgrywana przez liderów społeczności lokalnych.
dc.description.sponsorship Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.language.iso eng
dc.publisher Wydawnictwo WSP Częstochowa
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject rural communities
dc.subject transformation
dc.subject local communities
dc.subject community leaders
dc.subject społeczność wiejska
dc.subject transformacja
dc.subject społeczność lokalna
dc.subject liderzy społeczności lokalnej
dc.title The consequences of social cultural and educational to rural and local communities
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations