Home

Raport 2015, wystawa środowiska akademickiego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Cieślikowska, Joanna
dc.contributor.author Skrzypczyk, Krzysztof
dc.contributor.author Adaszewska, Katarzyna
dc.contributor.author Majewska, Alicja
dc.contributor.author Chilińska, Dorota
dc.date.accessioned 2016-07-05T06:14:31Z
dc.date.available 2016-07-05T06:14:31Z
dc.date.issued 2016-07-05
dc.identifier.isbn 978-83-943825-2-0
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3699
dc.description.abstract Katalog stanowi dokumentację wystawy Raport 2015 - wystawy środowiska akademickiego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika towarzyszącej obchodom 70- lecia Uniwersytetu i Wydziału. Wystawa, eksponowana w dniach 1.04-15.05.2016 r. w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu” w Toruniu, stanowiła część większego projektu, w ramach którego została uruchomiona strona internetowa historia.wsp.umk.pl prezentująca historię Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz biogramy i portfolia zmarłych artystów związanych z uczelnią. Samej wystawie towarzyszył pokaz multimedialny poświęcony nieżyjącym kolegom oraz warsztaty artystyczno-edukacyjne gRA-PORT przeprowadzone w bezpośrednim kontakcie z dziełami sztuki. Publikacja prezentuje reprodukcje 91 wystawionych dzieł wraz z notami biograficznymi artystów. Opatrzona została wstępem dr hab. Elżbiety Basiul, prof. UMK - Dziekan WSP UMK oraz dr hab. Alicji Majewskiej, prof. UMK - Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego. Zawiera także historyczny opis tradycji Wydziału Sztuk Pięknych UMK pióra Jerzego Malinowskiego oraz merytoryczne wprowadzenie do wystawy autorstwa Małgorzaty Jankowskiej. Całe opracowanie wieńczy fotorelacja z otwarcia wystawy oraz przeprowadzonych warsztatów. Integralnym elementem wydawnictwa jest płyta dokumentująca pokaz multimedialny.
dc.description.abstract The catalogue makes a documentation of the exhibition Report 2015 – an exhibition of the academic milieu of the Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University that accompanied the celebration of 70th anniversary of both the University and Faculty. The exhibition, available to the public from April 1st to April 15th 2016 in the Centre of Contemporary Art „Znaki Czasu/Signs of the Times” in Toruń, made a part of a larger project within the framework of which a website historia.wsp.umk.pl was launched that presents the history of the Faculty as well as biographies and portfolios of deceased artists associated with the NCU Faculty of Fine. The exhibition itself was accompanied by a multi-media presentation dedicated to deceased colleagues and an art-educational workshop gRA-PORT carried out in direct contact with artworks by the students of the third year of Art education in the field of fine. The publication presents reproductions of 91 of the exhibited works together with biographies of the artists. It is provided with a general introduction by dr hab. Elżbieta Basiul, NCU professor – Dean of the NCU Faculty of Fine Arts and by dr hab. Alicja Majewskia, NCU professor – President of the Organising Committee. It contains also the history of the tradition of the NCU Faculty of Fine Arts by Jerzy Malinowski and a substantive introduction to the exhibition by Małgorzata Jankowska. The whole coverage is completed with a photo-report of the opening of the exhibition. An integral part of the publication is the attached CD with a multimedia presentation.
dc.description.sponsorship Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject sztuka
dc.subject malarstwo
dc.subject grafika
dc.subject rzeźba
dc.subject instalacja
dc.subject medal
dc.subject plakat
dc.subject rysunek
dc.subject multimedia
dc.subject intermedia
dc.subject fotografia
dc.subject serigrafia
dc.subject druk cyfrowy
dc.subject wystawa "Raport 2015"
dc.subject toruńskie środowisko- artystyczne
dc.subject warsztaty edukacyjno- artystyczne
dc.subject art
dc.subject painting
dc.subject graphics
dc.subject sculpture
dc.subject installation
dc.subject medal
dc.subject poster
dc.subject drawning
dc.subject intermedia
dc.subject photography
dc.subject serigraphy
dc.subject digital print
dc.subject exhibition Report 2015
dc.subject Toruń artistic milieu
dc.subject art-educational workshop
dc.title Raport 2015, wystawa środowiska akademickiego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.type info:eu-repo/semantics/other


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations