Home

Radicalization of surgical treatment in pediatric melanoma malignum

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Rodziewicz, Estera
dc.contributor.author Dymek, Krzysztof
dc.contributor.author Rypolc, Paulina
dc.contributor.author Wysocki, Mariusz
dc.contributor.author Daniluk-Matraś, Irena
dc.contributor.author Gałązka, Przemysław
dc.date.accessioned 2016-06-22T07:24:26Z
dc.date.available 2016-06-22T07:24:26Z
dc.date.issued 2016-05-06
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 1, Vol. 30, pp. 35-39
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2016.002
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3625
dc.description.abstract I n t r o d u c t i o n. Melanoma is one of the most malignant cancers; however, melanoma in children is a very rare disease, accounting for only 1% of all new cases of cancer diagnosed annually. The objective of this paper is to present two cases of pediatric melanoma malignum with respect to model of surgical management related to stage of the disease with surgical approach based on current guidelines of American Joint Committee on Cancer (AJCC). C a s e  r e p o r t s. In first case of 4-year old girl, the melanotic lesion was on the right arm and sentinel lymph node in in right axillary region. After sentinel lymph node biopsy (SLNB) of right axillary space and histologic diagnosis of confirmed malignancy, the patient was qualified for regional lymphadenectomy. The final staging was IIIC grade, and further therapy with interferon was continued. In the second case of 17-year old boy, with congenital naevus on the right earlobe, a SLNB of the right axillary lymph node was performed. Histologic examination of the lymph node did not reveal metastasis to the lymph node. The final was grade IIA and no further therapy was required. C o n c l u s i o n s. Both patients remain in complete clinical remission for 9 and 12 months after the diagnosis, confirmed by imaging and laboratory examinations. Both cases underline proper therapeutic approach based on radicalization of surgical treatment, sentinel lymph node biopsy followed by regional lymphadenectomy and interferon therapy in case of confirmed metastasis or no further therapy in case of negative histology of sentinel lymph node.
dc.description.abstract W s t ę p. Czerniak złośliwy skóry to jeden z najbardziej złośliwych nowotworów, jednak jednocześnie bardzo rzadko występujący u dzieci. Jego częstość występowania nie przekracza 1% wszystkich przypadków nowotworów złośliwych u dzieci. Celem tej pracy jest przedstawienie opisu dwóch przypadków czerniaka złośliwego u dzieci z podkreśleniem dwóch modeli postępowania chirurgicznego w zależności od stopnia zaawansowania nowotworu w oparciu o wytyczne American Joint Committee on Cancer (AJCC). O p i s y p r z y p a d k ó w. W pierwszym przypadku 4-letniej dziewczynki, zmiana była zlokalizowana na ramieniu, a węzeł chłonny wartowniczy w dole pachowym. Po wykonaniu biopsji chirurgicznej węzła wartowniczego w badaniu histopatologicznym potwierdzono przerzut, w związku z czym wykonano zabieg limfadenektomii regionalnej. Po ustaleniu stopnia zaawansowania IIIC, pacjentkę zakwalifikowano do terapii interferonem. W drugim przypadku, chłopca 17-letniego, z pierwotną zmianą na płatku ucha, wykonano biopsję węzła wartowniczego, jednak nie potwierdzono przerzutu do tego węzła. W związku z tym ostateczny stopień zaawansowania klinicznego ustalony jako IIB oznaczał zakończenie terapii. W n i o s k i. W obydwu przypadkach pacjenci pozostają w całkowitej remisji przez okres odpowiednio 12 i 9 miesięcy, potwierdzonej w badaniach obrazowych i laboratoryjnych. Obydwa przypadki pokazują prawidłowe postępowanie terapeutyczne, oparte na radykalizacji leczenia chirurgicznego, biopsji chirurgicznej węzła wartowniczego i następowej limfadenektomii regionalnej oraz terapii onkologicznej z zastosowaniem interferonu w przypadku potwierdzenia przerzutów do węzła albo zakończeniu terapii w przypadku nieobecności przerzutów.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject melanoma malignum
dc.subject naevus
dc.subject children
dc.subject adolescents
dc.subject radical surgery
dc.subject czerniak złośliwy
dc.subject znamię barwnikowe
dc.subject dzieci
dc.subject młodzież
dc.subject radykalny zabieg chirurgiczny
dc.title Radicalization of surgical treatment in pediatric melanoma malignum
dc.title.alternative Radykalizacja leczenia chirurgicznego w czerniaku złośliwym u dzieci
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations