Home

Dwa wczesne eseje medyczne Johna Locke’a: "Morbus" i "Anatomia"

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Grzeliński, Adam
dc.date.accessioned 2016-06-21T13:13:18Z
dc.date.available 2016-06-21T13:13:18Z
dc.date.issued 2016-04-29
dc.identifier.citation Studia z Historii Filozofii, No. 1, Vol. 7, pp. 105-121
dc.identifier.issn 2391-775X
dc.identifier.other doi:10.12775/szhf.2016.009
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3617
dc.description.abstract John Locke’s medical interests resulted in several short texts in which he criticizes two theoretical conceptions of his days, paracelsianism and galenism. Two of the texts – ‘Morbus’ and ‘Anatomia’ – show the influence of Thomas Sydenham on Locke’s understanding of medicine which can be summarized as a turn towards clinical medicine and empirical investigations. The article reconstructs this early stage of the development of Locke’s standpoint leading to ‘ An Essay Concerning Human Understanding’.
dc.description.abstract Zainteresowania medyczne Johna Locke’a zaowocowały kilkoma krótkimi tekstami, w których krytykuje on dwie współczesne sobie koncepcje teoretyczne: Paracelsusa oraz Galena. Dwa z tych tekstów – Morbus oraz Anatomia – ukazują wpływ Thomasa Sydenhama na Locke'a i jego sposób rozumienia medycyny, który można podsumować jako zwrot ku medycynie klinicznej i badaniom empirycznym. Artykuł rekonstruuje wczesny etap rozwoju stanowiska Locke'a poprzedzający Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego .
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject John Locke
dc.subject British empiricism
dc.subject history of medicine
dc.subject Robert Boyle
dc.subject Thomas Sydenham
dc.subject brytyjski empiryzm
dc.subject historia medycyny
dc.title Dwa wczesne eseje medyczne Johna Locke’a: "Morbus" i "Anatomia"
dc.title.alternative 'Morbus' and 'Anatomia'. Two Early Medical Essays by John Locke
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations