Home

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe” dedykowanej działalności naukowej i badawczej prof. zw. dr. hab. Zdzisława Dąbrowskiego (Toruń, 20.11.2015)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Fopka-Kowalczyk, Małgorzata
dc.date.accessioned 2016-06-21T11:48:32Z
dc.date.available 2016-06-21T11:48:32Z
dc.date.issued 2016-04-18
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, Vol. 31, pp. 229-232
dc.identifier.issn 0208-5313
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_PED.2015.020
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3577
dc.description.abstract Dnia 20 listopada 2015 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe”. Szczególnym celem, jaki przyświecał przygotowanej konferencji, było dedykowanie obrad i spotkania zaproszonemu prekursorowi pedagogiki opiekuńczej w Polsce – prof. zw. dr. hab. Zdzisławowi Dąbrowskiemu. Miejscem obrad konferencji był Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorem konferencji była Katedra Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji UMK w Toruniu. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK, Kierownik Katedry Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji, pieczę organizacyjną sprawowały zaś członkinie tej Katedry: dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk oraz mgr Agnieszka Bandura. Do Komitetu Naukowego zaproszeni zostali natomiast przedstawiciele polskiej pedagogiki opiekuńczej: prof. zw. dr hab. Tadeusz Pilch, prof. zw. dr hab. Zdzisław Dąbrowski, prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński, prof. zw. dr hab. Mikołaj Winiarski, prof. zw. dr hab. Jozefa Brągiel, prof. zw. dr hab. Jan Żebrowski, prof. dr hab. Maria Kolankiewicz oraz dr hab. Sylwia Badora, prof. PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ. Do udziału w konferencji zgłosili się przedstawiciele nauki z zakresu pedagogiki opiekuńczej z całej Polski.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe” dedykowanej działalności naukowej i badawczej prof. zw. dr. hab. Zdzisława Dąbrowskiego (Toruń, 20.11.2015)
dc.type info:eu-repo/semantics/report


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations