Home

65 Years of Gathering Archival Resources of the Nicolaus Copernicus University

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pokaż prosty rekord

dc.contributor.author Bunkowska, Paulina
dc.contributor.author Kierzkowska, Bożena
dc.date.accessioned 2016-06-21T11:26:25Z
dc.date.available 2016-06-21T11:26:25Z
dc.date.issued 2011-07-15
dc.identifier.citation Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, Vol. 6, pp. 186-195
dc.identifier.issn 2391-792X
dc.identifier.other doi:10.12775/BPMH.2011.010
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3548
dc.description.abstract 65 lat gromadzenia zasobu Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza przedstawia pokrótce historię i rozwój Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Następnie prezentowane są dzieje Archiwum UMK oraz obecne miejsce tej instytucji w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu. Najważniejsza z punktu widzenia prezentowanego tematu jest część trzecia, która dotyczy gromadzenia dokumentacji w zasobie Archiwum UMK. Przy charakterystyce zgromadzonych archiwaliów wprowadzono podział na dokumentację aktową, dokumentację organizacji związanych z Uczelnią, spuścizny i depozyty oraz dokumentację audiowizualną i specjalną. Zagadnienie gromadzenia dokumentacji uzupełniają także dane dotyczące przyjmowanych w ostatnich latach w Archiwum zasad organizacji informacji naukowej. Na zakończenie przedstawiono perspektywy rozwoju archiwum uczelnianego w dobie narastania dokumentacji elektronicznej. Opracowane przez Autorki/Prepared by the Authors
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title 65 Years of Gathering Archival Resources of the Nicolaus Copernicus University
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Pokaż prosty rekord

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Ta pozycja jest udostępniona na licencji Attribution-NoDerivs 3.0 Poland