Home

Transplantacja ex mortuo z udziałem dawcy małoletniego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Konarska, Paulina
dc.date.accessioned 2016-06-20T11:59:54Z
dc.date.available 2016-06-20T11:59:54Z
dc.date.issued 2016-03-15
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 17, pp. 107-124
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2015.020
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3478
dc.description.abstract  Organ transplantation is often the only chance to people who suffer from malfunction of heart, kidneys or liver. Nowadays, transplantation is no longer said to be medical experiment. It is acknowledged method of treatment. World human organization said that transplantation is the transfer (engraftment) of human cells, tissues or organs from a donor to a recipient with the aim of restoring function(s) in the body. We can distinguish ex vivo transplantation (with participation of living donor) and ex mortuo transplantation (with participation of deceased donor). The laws of different countries allow potential donors to permit (opt in system) or refuse (opt out system) donation. In Poland there is an opt out system which means that potential donor has to raise an objection in order to not to be donor after death. There is no questions if an adult person raise an objection, but there is number of doubts if we said about minor’s consent or objection to organ donation. Now, it is necessary to improve polish transplantation law in order to increase organ availability and increase deceased donations to their full potential.
dc.description.abstract Transplantacja jako powszechnie uznana metoda leczenia umożliwia obecnie wielu osobom nie tylko poprawę jakości życia, lecz często również jego przedłużenie. Tak jak w przypadku każdej innej ingerencji medycznej, tak w przypadku przeszczepiania narządów konieczne jest uzyskanie zgody na nią podmiotu zainteresowanego. W praktyce wyróżnia się rozmaite metody wyrażania zgody na pobranie organów po śmierci – Polski ustawodawca zdecydował się jednak na przyjęcie konstrukcji tak zwanej zgody domniemanej, zgodnie z którą ewentualny przyszły dawca musi złożyć sprzeciw, by jego tkanki, komórki i narządy nie zostały pobrane po śmierci. Dotycząca kwestii pobierania narządów polska ustawa transplantacyjna nie reguluje jednak w sposób precyzyjny kwestii wyrażenia zgody przez osoby małoletnie. Na tym tle pojawiać się mogą problemy praktyczne, które summa summarum rozwiązać zmuszeni będą lekarze. W omawianej kwestii konieczne jest wprowadzenie szczegółowych regulacji, które jednocześnie poszerzałyby zakres autonomii małoletniego i zapewniałyby mu współudział w procesie podejmowania decyzji odnośnie ofiarowania swoich narządów po śmierci.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject transplantation
dc.subject ex mortuo transplantation
dc.subject human organ donation
dc.subject deceased donor
dc.subject minor
dc.subject presumed consent
dc.subject transplantacja ex mortuo
dc.subject dawstwo organów
dc.subject małoletni dawca
dc.subject zgoda domniemana
dc.subject zgoda zastępcza
dc.subject zgoda równoległa
dc.title Transplantacja ex mortuo z udziałem dawcy małoletniego
dc.title.alternative Ex mortuo transplantation with minor’s participation
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations