Home

„SECURITY IN V4 CONSTITUTIONS AND POLITICAL PRACTICES”

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Serowaniec, Maciej
dc.date.accessioned 2016-06-17T07:16:13Z
dc.date.available 2016-06-17T07:16:13Z
dc.date.issued 2016-01-09
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, pp. 201-206
dc.identifier.issn 2391-7865
dc.identifier.other doi:10.12775/TSP-W.2015.016
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3459
dc.description.abstract Projekt przygotowany przez zespół naukowców z Katedry Prawa Konstytucyjnego został zakwalifikowany do dofinansowania przez Radę Ambasadorów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach tzw. grantów standardowych. Projekt pt. „Security in V4 constitutions and political practices” został opracowany przez: dr hab. Agnieszkę Bień-Kacałę, prof. UMK; prof. Zbigniewa Witkowskiego oraz dr. Macieja Serowańca. Głównym celem projektu jest stworzenie jednolitego i kompleksowego podejścia w zakresie rozwiązywania kryzysów w obszarze V4 oraz ustalenie kierunków reform regulacji prawnych w sferze bezpieczeństwa. Analiza regulacji konstytucyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej odnoszących się do różnych kategorii bezpieczeństwa pozwoli na ocenę zdolności państw V4 do reakcji w obliczy narastających konfliktów w Europie Środkowo-Wschodniej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest koordynatorem przedsięwzięcia, natomiast jego kierownikiem naukowym jest dr hab. A. Bień-Kacała, prof. UMK. Partnerami projektu są Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Palackého w Ołomuńcu, Uniwersytet Komenského w Bratysławie, Pécsi Tudományegyetem oraz Pázmány Péter Katolikus Egyetem w Budapeszcie. W ramach realizacji projektu planowane jest wydanie monografii „Bezpieczeństwo w konstytucjach i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej” z udziałem przedstawicieli czołowych polskich ośrodków naukowych oraz uczonych z Czech, Słowacji i Węgier. Pod koniec kwietnia przyszłego roku wnioskodawcy planują zorganizować także dwudniową konferencję międzynarodową z udziałem wszystkich wykonawców grantu, podczas której zaprezentowane zostaną rezultaty przeprowadzonych badań. Realizacja grantu stanowić będzie kontynuację dotychczasowej owocnej współpracy pomiędzy Katedrą Prawa Konstytucyjnego UMK a czeskimi ośrodkami naukowymi, która ponad 30 lat temu została zainicjowana przez obecnego Kierownika Katedry – prof. Zbigniewa Witkowskiego. W tym czasie obie strony podjęły szereg wspólnych inicjatyw o charakterze naukowym: m.in. cykliczne „Prawnicze seminaria polsko-czeskie” organizowane na przemian w Polsce i Czechach. Projekt badawczy będzie także podstawą do podjęcia szerszej współpracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z partnerami reprezentującymi słowackie i węgierskie ośrodki naukowe.
dc.description.abstract The project „Security in V4 constitutions and political practices” will concern the recognition of security in the V4 constitutions, the ability of these regulations to react to the conflicts increasing in Central and Eastern Europe, and the legal assessments of new forms of confrontational actions against a potential aggressor. The research results will be addressed to V4 scholars (lawyers and political scientists). The analysis will be conducted in national languages. The research topic may generate an international interest because the research deliverables will be developed in English in the form of summaries and comparative conclusions. The project outputs will also be addressed to the politicians involved in security at the national, regional (V4) and international (NATO, EU) level. The project is also located within the research carried out by military structures and relates to the proper preparation of legislative measures. Considering the expected demands for legislative changes, national parliaments and other relevant bodies will be interested in the results of the research as well. The results of the research project will be published in the form of monograph. The volume of the monograph is planned to cover 20 printing sheets with a circulation of 300 pieces. A workshop is planned during the preparation of the research results. The purpose of the meeting is to discuss the key issues that will arise in research process. The research results will also be presented at an open international conference (Toruń, 22-23 April 2016) with the participation of all the project partners. It is also planned that detailed research results will be published in the key scientific periodicals.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
dc.subject Grupa Wyszehradzka
dc.subject V4
dc.subject „Security in V4 constitutions and political practices”
dc.subject The International Visegrad Fund
dc.subject V4
dc.subject The International Visegrad Fund
dc.title „SECURITY IN V4 CONSTITUTIONS AND POLITICAL PRACTICES”
dc.title.alternative „SECURITY IN V4 CONSTITUTIONS AND POLITICAL PRACTICES” STANDARD GRANT NO. 21510444
dc.type info:eu-repo/semantics/review


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations