Home

Therapeutic hypothermia after a cardiac arrest – Benefits, limitations, controversy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szafrański, Jacek
dc.contributor.author Szafrańska, Małgorzata
dc.contributor.author Gierach, Marcin
dc.contributor.author Skowrońska, Agnieszka
dc.contributor.author Sinkiewicz, Władysław
dc.date.accessioned 2016-06-14T13:25:59Z
dc.date.available 2016-06-14T13:25:59Z
dc.date.issued 2016-02-15
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 4, Vol. 29, pp. 17-21
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2015.033
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3384
dc.description.abstract W pracy chcielibyśmy dokładnie przedstawić wskazania, przeciwwskazania oraz korzyści ze stosowania hipotermii terapeutycznej w leczeniu pacjentów po zatrzymaniu krążenia z przyczyn kardiologicznych. Hipotermia terapeutyczna to obniżenie wewnętrznej temperatury ciała do 32-34 stopni Celcjusza. Jest to bezpieczna i efektywna metoda zwiększająca szansę na przeżycie oraz poprawiająca prognozy neurologiczne. Skuteczność tej metody jest potwierdzona przez  Amerykań-skie Towarzystwo Kardiologiczne oraz Europejską Komisję Resustytacyjną i została ona wprowadzona do wytycznych resustytacji dla dorosłych. Przedstawiamy również miejsce hipotermii terapeu-tycznej w świetle aktualnych wytycznych dotyczących resuscytacji, a także wskazujemy nowe, nieuwzględnione jeszcze potencjalne możliwości oraz nieliczne wątpliwości towarzyszące stosowaniu tej metody leczenia.
dc.description.abstract It is our intention to present in this work indications, contraindications and benefits regarding the application of therapeutic hypothermia in patients after cardiac arrest. Therapeutic hypothermia means lowering the internal temperature of the human body to 32-34 degree Celsius. It is a safe and efficient method increasing the patients’ chances of survival and their neurological prognosis, especially if the arrest was caused by cellular rhythm disorders. The efficiency of this treatment is confirmed by the American Heart Association and the European Resuscitation Board, which included it in the resuscitation guidelines for adults. We also describe the place of this treatment in valid resuscitation guidelines and pay attention to its mostly unknown potentialities and a few controversies.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject hipotermia
dc.subject reanimacja
dc.subject nagłe zatrzymanie krążenia
dc.subject hipotermia terapeutyczna
dc.title Therapeutic hypothermia after a cardiac arrest – Benefits, limitations, controversy
dc.title.alternative Hipotermia terapeutyczna po nagłym zatrzymaniu krążenia – zalety, ograniczenia, kontrowersje
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations