Home

Wisdom of the elderly

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Porzych, Katarzyna
dc.contributor.author Polak-Szabela, Anna
dc.contributor.author Hadzik, Kajetan
dc.date.accessioned 2016-06-14T13:18:56Z
dc.date.available 2016-06-14T13:18:56Z
dc.date.issued 2015-07-23
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 2, Vol. 29, pp. 33-35
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2015.015
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3380
dc.description.abstract In the studies on wisdom of the elderly, there are two kinds of wisdom: pragmatic and transcendent (spiritual), which is a general respond to the world and is associated with the level of personality development. Through its specific context, old age creates conditions for achieving wisdom. The fact whether these opportunities will be used and lead to the development of human personality in old age depends on the individuals.
dc.description.abstract W badaniach nad mądrością osób starszych wyróżnia się dwa rodzaje mądrości: pragmatyczną i transcendentną (ducho-wą), która jest ogólnym ustosunkowaniem do świata i zwią-zana jest z poziomem rozwoju osobowości. Przez swój specyficzny kontekst, starość stwarza warunki do osiągania mądrości. Tylko od konkretnych jednostek zależy czy wykorzystają te możliwości i doprowadzą do rozwoju osobo-wości człowieka w okresie starości.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject wisdom
dc.subject elderly
dc.subject mądrość, osoby starsze
dc.title Wisdom of the elderly
dc.title.alternative Mądrość ludzi starych
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations