Home

Cognitive tests used in examining effects of physical training in elderly people

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kujawski, Sławomir
dc.contributor.author Gajos, Agnieszka
dc.contributor.author Gajos, Małgorzata
dc.contributor.author Stemplowski, Wojciech
dc.contributor.author Ciesielska, Natalia
dc.contributor.author Kędziora-Kornatowska, Kornelia
dc.date.accessioned 2016-06-14T13:18:56Z
dc.date.available 2016-06-14T13:18:56Z
dc.date.issued 2015-07-23
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 2, Vol. 29, pp. 11-16
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2015.011
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3376
dc.description.abstract Introduction. Cognitive tests are a valuable, sensitive and useful tool for examining the effectiveness of physical training. Purpose. To show which studies are sensitive in examining cognitive changes induced by physical training. We explored meta-analysis with healthy participants and patients with MCI. Materials and methods. Analysis of meta-analysis in the EBSCO database using keywords: meta-analysis, cognitive tests, physical training, elderly. Results. 4 meta-analysis have 10 researches in common; however, diverse of inclusion and exclusion criteria led to inability in obtaining reliable results. Discussion and conclusion. Some cognitive tests seems to be more sensitive in examining results of physical training. Diversity of research methodology induces much difficulties in comparing of studies.
dc.description.abstract Wstęp. Testy poznawcze są wrażliwym i użytecznym narzędziem w badaniu skuteczności treningu fizycznego. Cel. Sprawdzenie, które testy są wrażliwe na badania zmian poznawczych wywołanych przez trening fizyczny. Przeanalizowaliśmy metaanalizy ze zdrowymi uczestnikami i pacjentami z MCI. Materiał i metody. Analiza metaanaliz w bazie danych EBSCO za pomocą słów kluczowych: metaanaliza, testy poznawcze, ćwiczenia fizyczne, osoby starsze. Wyniki. 4 metaanalizy posiadają 10 wspólnych badań, jednakże zróżnicowanie kryteriów włączenia i wyłą-czenia doprowadziły do niemożności w uzyskaniu wiary-godnych wyników. Dyskusja i wnioski. Niektóre testy poznawcze wydają się być bardziej czułe w badaniu wyników treningu fizycznego. Różnorodność metodologii wywołuje wiele trudności w porównywaniu badań
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject meta-analysis
dc.subject cognitive tests
dc.subject physical training
dc.subject elderly
dc.subject metaanaliza
dc.subject testy poznawcze
dc.subject trening fizyczny
dc.subject osoby starsze
dc.title Cognitive tests used in examining effects of physical training in elderly people
dc.title.alternative Testy poznawcze stosowane w badaniu efektów treningu fizycznego u osób starszych
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations