Home

O dobru bez uprzedzeń. Esej z elementami etyki przekonań

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Jaranowski, Marcin
dc.date.accessioned 2016-06-08T11:50:54Z
dc.date.available 2016-06-08T11:50:54Z
dc.date.issued 2015-10-19
dc.identifier.citation Ruch Filozoficzny, No. 2, Vol. 71, pp. 65-80
dc.identifier.issn 0035-9599
dc.identifier.other doi:10.12775/RF.2014.014
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3342
dc.description.abstract Artykuł poświęcony jest zagadnieniu pozapoznawczej wartości przekonań moralnych. Autor analizuje przykład obrony przekonania, iż wyrządzone innym dobro zawsze wraca do osoby, dzięki której zaistniało ono w świecie. Zasady tej broniła uczestniczka zajęć z etyki, wbrew opinii pozostałych osób z grupy zajęciowej. Odpowiedź na pytanie, czy studentka miała prawo żywić i głosić przekonanie, którego nie potrafiła uzasadnić, przedstawiona jest w kontekście stanowisk filozoficznych Williama K. Clifforda oraz Williama Jamesa. Autor opowiada się za rozwiązaniem tego drugiego: nie tylko mamy prawo żywić przekonania moralne, które przyjmujemy na wiarę, ale nawet nie możemy tego typu przeświadczeń uniknąć. Niektóre przekonania moralne, choć są niedowiedliwe, są warte zachowania, ponieważ mogą przyczyniać się do poprawy świata, w którym żyjemy.
dc.description.abstract The main subject of the article is a question of non-cognitive value of moral beliefs. Author analyses an example of the defence of the hopeful moral belief (called “the principle of returning good”) presented by a student during the courses of ethics, and shows the problem of value of this belief in the light of philosophical statements of William K. Clifford and William James. Finally, the author supports the view of the latter and argues that there are beliefs that cannot be empirically verified, but at the same time they answer urgent moral questions that cannot be postponed because of their existential and moral importance. Although the student was not able to prove that “the principle of returning good” governs our moral life, she has a right to hold that belief.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject przekonanie
dc.subject światopogląd
dc.subject dyskusja
dc.subject weryfikacja
dc.subject dobro
dc.subject etyka
dc.subject moralność
dc.subject belief
dc.subject worldview
dc.subject discussion
dc.subject verification
dc.subject good
dc.subject ethics
dc.subject morality
dc.title O dobru bez uprzedzeń. Esej z elementami etyki przekonań
dc.title.alternative On good without prejudice. An essay with reference to ethics of beliefs
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations