Home

Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Ostrowska, Magdalena
dc.date.accessioned 2016-06-08T11:45:20Z
dc.date.available 2016-06-08T11:45:20Z
dc.date.issued 2015-09-04
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (14), Vol. 8, pp. 167-172
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2015.012
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3338
dc.description.abstract W dniach 23–24 października 2014 r. odbyła się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu czwarta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”. Wydarzenie ma charakter cykliczny i organizowane jest co dwa lata przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. W czasie obrad zaprezentowano dwadzieścia pięć referatów o zróżnicowanej tematyce. Większość z nich miała charakter interdyscyplinarny. Obejmowały ingerencje cenzorskie na łamach prasy oraz wobec książek, również dotyczące publikacji kartograficznych, komiksów, czy cenzury korespondencji.
dc.description.abstract On 23–24 October 2014 the fourth edition of the National Conference “Unconvenient for the authorities. Restricting freedom of speech in Poland from the 19th century to the present” was held in Toruń. The event is cyclical and is organised every two years by NCU Institute of Information Science and Book Studies. Twenty-five speakers presented papers on various subjects. Most of them had an interdisciplinary character. Papers related to the interference of censorship in the press, books and maps, comic books and correspondence.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject cenzura
dc.subject komiksy
dc.subject korespondencja
dc.subject prasa
dc.subject publikacje kartograficzne
dc.subject books and maps
dc.subject censorship in the press
dc.subject comic books
dc.subject correspondence
dc.title Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych
dc.title.alternative Inconvenient for the authorities. The limitation of free speech in Poland from the 19th century to the present
dc.type info:eu-repo/semantics/report


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations