Home

Gospodarstwo rodzinne jako podstawa ustroju rolnego w świetle Konstytucji RP z 1997 roku

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Rakoczy, Bartosz
dc.contributor.author Bień-Kacała, Agnieszka
dc.date.accessioned 2016-06-08T11:41:26Z
dc.date.available 2016-06-08T11:41:26Z
dc.date.issued 2015-12-15
dc.identifier.citation Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, No. 3, pp. 9-33
dc.identifier.issn 2080-9506
dc.identifier.other doi:10.12775/PPOS.2015.028
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3333
dc.description.abstract According to Article 23 of the Constitution of 1997 family homestead is the foundation of the Polish agrarian system. Its special status in the Polish legal system stems from the closest connection between homestead and household. The Analysis of A rticle 23 reveals current tendencies of the Polish agrarian system. Firstly, those tendencies are the consequences of the “social market economy” concept. Secondly, they result from the growing challenges posed by the environmental protection (ecological farming; protection of the environment from the negative impact of the farming production processes; veterinary protection of animals’ health). Present regulations concerning this subject should be adjusted to the current socio-economic conditions.
dc.description.abstract Zgodnie z art. 23 Konstytucji z 1997 r. podstawą ustroju rolnego państwa polskiego jest gospodarstwo rodzinne. Szczególne wyróżnienie w świetle zasad ustroju RP gospodarstwa rolnego w postaci gospodarstwa rodzinnego wynika ze ścisłego połączenia gospodarstwa rolnego z gospodarstwem domowym. Analiza art. 23 Konstytucji ma na celu ustalenie aktualnych kierunków kształtowania ustroju rolnego Polski. Z jednej strony kierunki te wynikają z założeń „społecznej gospodarki rynkowej”, zaś z drugiej – z rosnących wyzwań związanych z ochroną środowiska (m.in. rolnictwo ekologiczne, ochrona środowiska przed skutkami stosowanych procesów w produkcji rolnej, wymagania weterynaryjne dla ochrony zdrowia zwierząt). Obecne rozwiązania w tym przedmiocie powinny zostać dostosowane do aktualnych warunków społeczno-gospodarczych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Gospodarstwo rodzinne
dc.subject ustrój rolny
dc.subject rolnictwo i ochrona środowiska
dc.title Gospodarstwo rodzinne jako podstawa ustroju rolnego w świetle Konstytucji RP z 1997 roku
dc.title.alternative Family homestead as the foundation of the agrarian system in the light of the Constitution of 1997
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations