Home

Wybrane teorie lęku egzystencjalnego i sposoby jego przezwyciężenia

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kondrat, Aleksandra
dc.date.accessioned 2016-05-13T06:46:40Z
dc.date.available 2016-05-13T06:46:40Z
dc.date.issued 2015-07-15
dc.identifier.citation Studia z Historii Filozofii, No. 2, Vol. 6, pp. 113-130
dc.identifier.issn 2391-775X
dc.identifier.other doi:10.12775/szhf.2015.020
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3219
dc.description.abstract Lęk egzystencjalny stanowi podstawową właściwość człowieka. Jest bezprzedmiotowy, człowiek nie do końca jest w stanie określić przyczyny jego występowania, dlatego też uciekamy, chowamy się i nie potrafimy sobie z nim poradzić. Lęk doprowadza do zahamowania naszych funkcji poznawczych oraz obniża motywację do działania. Jego oddziaływanie ma znaczący wpływ na zdrowie psychicznie i relacje interpersonalne. Świadomość lęku przed śmiercią może konstruktywnie wpłynąć na jakość ludzkiej egzystencji. Niepokój natury egzystencjalnej może doprowadzić do obniżenia własnej wartości, by go zniwelować i neutralizować jego skutki należy przyjąć postawę zdystansowanego obserwatora.
dc.description.abstract Existential fear is an essential human quality. It’s objectless, man is unable to determine definitely the reason of its existence. We hide and we can’t help it. Fear inhibits our cognition and decrease motivation to take action. Its effects has significant influence on mental health and interpersonal relationships. Awareness of the fear of death can positively affect quality of one’s life. Existential anxiety can lead to decrease of self-esteem. To level and neutralize existential anxiety and its effects one has approach this with distance and reserve.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject lęk egzystencjalny
dc.subject „pokolenie lęku”
dc.subject terapia filozoficzna
dc.subject „ludzie z kryjówek”
dc.subject existential fear
dc.subject ‘fear generation’
dc.subject philosophical counseling
dc.subject ‘man for the hideouts’
dc.title Wybrane teorie lęku egzystencjalnego i sposoby jego przezwyciężenia
dc.title.alternative Selected Existential Fear Theories and Ways of Conquering it
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations