Home

Zmiany w opiece duszpasterskiej w Polsce. Edukacyjne inspiracje z opieki paliatywno-hospicyjnej i narzędzia do badania potrzeb duchowych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Krakowiak, Piotr
dc.date.accessioned 2016-03-17T12:06:29Z
dc.date.available 2016-03-17T12:06:29Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Warszawskie Studia Pastoralne (WSP) nr 26(2015)
dc.identifier.issn 1895-3204
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3101
dc.description Chaplaincy of health care and social assistance in Poland is facing new challenges related to education and the introduction of spiritual care. Hospice chaplaincy has developed a culture of collaboration, which helps in new educational methods for chaplains. Pastoral team of clergy and laity is the subject of this work, when the traditional chaplaincy is combined with teamwork and recognition of the spiritual needs in care. The search for new forms of pastoral care during postgraduate studies in pastoral care will lead to changes only when it will be consistently implemented. Due to changes in society chaplains should be able to meet the needs of spiritual seekers or people unrelated to any of the faith-communities. To explore these needs the right tools are needed and such spiritual needs tools, adapted to the Polish language will be presented, with the hope that they could be useful in the pastoral and spiritual care.
dc.description.abstract W Polsce istnieje wielowiekowa tradycja opieki duszpasterskiej osób chorych i cierpiących. Nawet w trudnych latach powojennej indoktrynacji ideologicznej duszpasterze starali się nieść pomoc w instytucjach zdrowotnych i pomocowych, co zostało obszernie opisane w innym miejscu. Wraz z powstaniem Solidarności zaczął rozwijać się współczesny ruch hospicyjny, który tworzyli wolontariusze, zmotywowani do swoich działań religijnie i duchowo. Kiedy w latach 1990-1998 włączano opiekę paliatywno-hospicyjną do systemu opieki zdrowotnej, w prace ministerialnej Komisji do spraw Rozwoju Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej w Polsce zaangażowano także duszpasterzy hospicyjnych. W roku 1998 dzięki owocnej współpracy wolontariuszy hospicyjnych, duszpasterzy i profesjonalistów opieki paliatywnej wypracowano dokument stanowiący podstawę rozwoju opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce. Współpraca różnych osób i instytucji, będących podmiotami ekonomii społecznej w środowiskach lokalnych, choć niepozbawiona napięć i trudności, jest nadal z powodzeniem realizowana w opiece nad osobami u kresu życia i ich bliskimi. Dobre praktyki duszpasterstwa hospicyjnego zostały zauważone w środowisku duszpasterstwa ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a ich elementy zostały wykorzystywane do zmiany opieki duchowo-religijnej nad osobami w kryzysie, szczególnie poprzez zespołowe działania i współpracę z pracownikami i wolontariuszami.
dc.description.sponsorship Badania własne UMK nr 197
dc.language.iso pol
dc.publisher UKSW, Sekcja Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego
dc.relation.ispartofseries 26(2015);
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject opieka paliatywno-hospicyjna
dc.subject potrzeby duchowe
dc.subject zespołowa opieka duszpasterska
dc.subject wolontariat
dc.title Zmiany w opiece duszpasterskiej w Polsce. Edukacyjne inspiracje z opieki paliatywno-hospicyjnej i narzędzia do badania potrzeb duchowych
dc.title.alternative Changes in pastoral care in Poland. Educational inspiration from hospice -palliative care and tools to study the spiritual needs
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations