Home

Preferowanie podmiotów publicznych w niektórych rodzajach działalności gospodarczej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Sylwestrzak, Dorota
dc.date.accessioned 2016-02-10T12:32:19Z
dc.date.available 2016-02-10T12:32:19Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Węzłowe problemy oddziaływania państwa na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki z perspektywy różnych dziedzin prawa / red. Anna Brzezińska-Rawa, Dorota Sylwestrzak, S. 24-42
dc.identifier.isbn 978-83-935451-4-8
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3017
dc.description.abstract Ustawodawca stwarza warunki zapewniające niedyskryminacyjne tratowanie podmiotów publicznych i prywatnych, ale zdarza się różnicowanie podmiotów, podyktowane zasadniczo przesłanką interesu publicznego i koniecznością ochrony wartości konstytucyjnych, Faworyzowanie podmiotów publicznych przejawia się głównie w zakresie stwarzania ułatwień w podejmowaniu działalności gospodarczej, w wyborze formy organizacyjno-prawnej, w której działalność gospodarcza może być prowadzona, w dostępie do usług publicznych, polegającym głównie na protekcjonalnym wyborze podmiotów publicznych do realizacji usług publicznych. Ta tendencja jest charakterystyczna dla jednostek samorządu terytorialnego. Stosowanie transparentnych zasad powierzania zadań publicznych, bez preferowania jakichkolwiek podmiotów sprzyja konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców.
dc.description.sponsorship Niniejsza publikacja powstała w ramach badań prowadzonych w ramach grantu NCN Sonata 2 nr 2011/03/D/HS5/03629 pt. „Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw – diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych, perspektywy rozwoju”.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo KNPPG
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject Podmiot publiczny
dc.subject działalność gospodarcza
dc.subject Podmiot wewnętrzny
dc.subject Gospodarka komunalna
dc.subject Usługi publiczne
dc.subject Konkurencyjność przedsiębiorstw
dc.title Preferowanie podmiotów publicznych w niektórych rodzajach działalności gospodarczej
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations