Home

K. Zacharzewski rec. M. Lemonnier, Europejskie modele instrumentów finansowych. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2011, ss. 426

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zacharzewski, Konrad
dc.date.accessioned 2015-07-14T10:09:23Z
dc.date.available 2015-07-14T10:09:23Z
dc.date.issued 2013-01
dc.identifier.citation Państwo i Prawo 2013, z. 1, ss. 104-107
dc.identifier.issn 1233
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2875
dc.description.abstract Autor na łamach publikacji o charakterze recenzji naukowej dokonał wszechstronnej analizy poglądów sformułowanych w komentowanej monografii. Podkreślił jej znaczenie, zwrócił uwagę na usterki formalne, wdał się w polemikę z wybranymi tezami i sformułował własne stanowisko.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject prawo giełdowe
dc.subject prawo rynku kapitałowego
dc.subject instrumenty finansowe
dc.subject dematerializacja
dc.subject papiery wartościowe
dc.subject zdematerializowane papiery wartościowe
dc.subject środki symbolizujące prawa podmiotowe
dc.title K. Zacharzewski rec. M. Lemonnier, Europejskie modele instrumentów finansowych. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2011, ss. 426
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/review


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations