Home

Wpływ kodeksów deontologicznych na powstanie, treść i wykonywanie zobowiązań umownych [w:] Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań (red. E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski), Warszawa 2010, ss. 489-503 (referat na III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów pt. "Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań - współczesne dylematy prawne", Wrocław 24-27 września 2008 roku)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zacharzewski, Konrad
dc.date.accessioned 2015-07-09T19:50:45Z
dc.date.available 2015-07-09T19:50:45Z
dc.date.issued 2010-01
dc.identifier.citation Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań (red. E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski), Warszawa 2010 (referat na III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów pt. "Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań - współczesne dylematy prawne", Wrocław 24-27 września 2008 roku)
dc.identifier.isbn 978-83-255-1291-0
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2851
dc.description.abstract Publikacja Autora stanowi kolejną z cyklu poświęconego kwestii praktycznego znaczenia kodeksów deontologicznych (kodeksów etyki zawodowej) w dziedzinie prawa prywatnego. Stanowi ukoronowanie badań na tym obszarze. Autor dokonał deskrypcji kodeksów deontologicznych jako zbiorów zasad wykonywania zawodu opracowanych samoistnie przez przedstawicieli środowisk zawodowych. Praktyczne znaczenie tego typu opracowań, o skomplikowanej strukturze treściowej, wiąże się z efektem związania. Autorzy kodeksów deontologicznych są związani opracowanymi przez siebie regułami. W wyniku badania tego fenomenu okazało się, że inne osoby - w szczególności kontrahenci profesjonalistów - mogą skutecznie powoływać się na fakt ustanowienia oraz treść takich zestawień normatywnych. Dlatego kodeksom deontologicznym można przypisać relewancję w stosunkach prawa prywatnego. Autor na łamach obszernej publikacji wykazał, że kodeksy deontologiczne wpływają na powstanie, treść i wykonywanie zobowiązań. Postawione tezy zostały wszechstronnie uargumentowane. Autor kontynuował badania kodeksów deontologicznych także na łamach innych publikacji, które stanowią zamknięty cykl podporządkowany konsekwentnym założeniom programowym oraz metodologicznym. Tym samym stał się pionierem badań praktycznych aspektów stosowania kodeksów deontologicznych na obszarze prawa prywatnego.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject deontologia
dc.subject etyka zawodowa
dc.subject kodeks deontologiczny
dc.subject kodeks etyki zawodowej
dc.subject powstawanie zobowiązań
dc.subject treść zobowiązań
dc.subject wykonywanie zobowiązań
dc.title Wpływ kodeksów deontologicznych na powstanie, treść i wykonywanie zobowiązań umownych [w:] Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań (red. E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski), Warszawa 2010, ss. 489-503 (referat na III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów pt. "Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań - współczesne dylematy prawne", Wrocław 24-27 września 2008 roku)
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations