Home

Etyki deontologiczne. Prawo korporacji zawodowych [w:] Pluralizm prawny. Tradycja, transformacje, wyzwania (red. D. Bunikowski, K. Dobrzeniecki), Toruń 2009, ss. 389-412

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zacharzewski, Konrad
dc.date.accessioned 2015-07-09T19:46:58Z
dc.date.available 2015-07-09T19:46:58Z
dc.date.issued 2009-01
dc.identifier.citation Pluralizm prawny. Tradycja, transformacje, wyzwania (red. D. Bunikowski, K. Dobrzeniecki), Toruń 2009
dc.identifier.isbn 978-83-922006-8-0
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2847
dc.description.abstract Autor w kolejnej publikacji z cyklu poświęconego kodeksom etyki zawodowej poruszył kwestie o znaczeniu podstawowym. Ustalenie skutków praktycznych funkcjonowania tego typu zestawień normatywnych (zob. inne publikacje Autora) wymaga skrupulatnej analizy mechanizmu tworzenia oraz wiązania przez środowiska zawodowe zestawień (kodyfikacji) norm o charakterze etycznym i zawodowym. Dlatego Autor na samym wstępie włączył się w nurt dyskusji na temat sensu tworzenia takich opracowań, skoro normy etyczne wiążą każdego bez okazjonalnego skodyfikowania, a zasady wykonywania zawodu wynikają z prawa pozytywnego. Badania kwestii podstawowych wymagały ustalenia legitymacji do tworzenia kodeksów etyki zawodowej, zakresu zastosowania wewnętrznego (w środowisku zawodowym) oraz zewnętrznego (w stosunkach z kontrahentami), charakteru prawnego takich opracowań oraz wypowiedzi w nich zawartych, wraz ze wskazówkami dotyczącymi wykładni oraz określeniem skutków naruszenia. Owocem prowadzonych badań naukowych jest solidna podstawa ustaleń szczegółowych (partykularnych), głównie w zakresie praktycznych aspektów stosowania kodeksów deontologicznych w prawie cywilnym, ale już na łamach innych publikacji z tego cyklu.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject deontologia
dc.subject etyka zawodowa
dc.subject kodeks deontologiczny
dc.subject kodeks etyki zawodowej
dc.subject powstawanie zobowiązań
dc.subject treść zobowiązań
dc.subject wykonywanie zobowiązań
dc.title Etyki deontologiczne. Prawo korporacji zawodowych [w:] Pluralizm prawny. Tradycja, transformacje, wyzwania (red. D. Bunikowski, K. Dobrzeniecki), Toruń 2009, ss. 389-412
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations