Home

Deontologia bankowa w wymiarze praktycznym

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zacharzewski, Konrad
dc.date.accessioned 2015-07-09T18:03:29Z
dc.date.available 2015-07-09T18:03:29Z
dc.date.issued 2011-04
dc.identifier.citation Forum Prawnicze 2011, nr 4-5, ss. 85-93
dc.identifier.issn 2081-688X
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2842
dc.description.abstract Publikacja wpisuje się w nurt zamkniętego cyklu poświęconego przez Autora problematyce deontologii (etyki zawodowej) oraz kodeksów deontologicznych (kodeksów etyki zawodowej) z perspektywy prawa cywilnego. We wcześniejszych publikacjach Autor dokonał wszechstronnej analizy tego typu opracowań. Podsumowanie badań zostało zaprezentowane w ramach artykułu pt. "Znaczenie kodeksów deontologicznych w dziedzinie prawa prywatnego" (Przegląd Prawa Handlowego 2011, nr 6), gdzie nawiązano też do wszystkich wcześniejszych publikacji na ten temat. Natomiast w ramach niniejszego opracowania Autor poruszył jeden z istotniejszych dla praktyki problemów etycznych uwarunkowań działalności banków. Rozważania szczegółowe zostały poświęcone etycznym podstawom działalności banków oraz zakresowi zastosowania i treści kodeksów deontologicznych obecnie stosowanych przez banki, a także skutkom naruszenia tych opracowań, z akcentem na ustalenie zakresu uprawnień (roszczeń) klienta dotkniętego nieetycznym zachowaniem banku.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject deontologia
dc.subject etyka zawodowa
dc.subject kodeks deontologiczny
dc.subject kodeks etyki zawodowej
dc.subject etyka bankowa
dc.subject deontologia bankowa
dc.subject powstawanie zobowiązań
dc.subject treść zobowiązań
dc.subject wykonywanie zobowiązań
dc.title Deontologia bankowa w wymiarze praktycznym
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations