Home

Wykonywanie działalności maklerskiej przez maklera niezależnego w giełdowym obrocie towarowym

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zacharzewski, Konrad
dc.date.accessioned 2015-07-09T18:00:58Z
dc.date.available 2015-07-09T18:00:58Z
dc.date.issued 2002-11
dc.identifier.citation Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2002, nr 11, ss. 2-10
dc.identifier.issn 0137-5490
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2839
dc.description.abstract W drugiej z cyklu dwóch publikacji poświęconych instytucji maklera niezależnego (zob. też PUG 2002, nr 5) Autor poruszył kwestie funkcjonalne. Makler niezależny - jako członek giełdy towarowej - może dokonywać czynności giełdowych, w tym przede wszystkim może zawierać umowy sprzedaży na giełdzie towarowej. Może to czynić wyłącznie we własnym imieniu i na własny rachunek, w związku z ustawowym zakazem działania dla innego. Dlatego szczególnie interesujące są rozważania Autora poświęcone sposobom obejścia przez maklera niezależnego zakazu ustawowego. W tej publikacji z cyklu znalazło się też miejsce dla omówienia kwestii wykonywania nadzoru KPWiG nad działalnością maklerów niezależnych. Trzeba też dodać, że ta interesująca instytucja prawna nie przyjęła się niestety w praktyce i po kilku latach została derogowana.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject giełda
dc.subject giełda towarowa
dc.subject makler niezależny
dc.subject działalność maklerska
dc.subject pośrednictwo giełdowe
dc.title Wykonywanie działalności maklerskiej przez maklera niezależnego w giełdowym obrocie towarowym
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations