Home

Traditions and culture of old believers in Poland

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Gburzyńska, Natalia
dc.date.accessioned 2015-07-07T06:45:45Z
dc.date.available 2015-07-07T06:45:45Z
dc.date.issued 2011-12-10
dc.identifier.citation Torun International Studies, No. 4, Vol. 1, pp. 7-20
dc.identifier.issn 2391-7601
dc.identifier.other doi:10.12775/TIS.2011.001
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2761
dc.description.abstract Artykuł pt. „Tradycje i kultura staroobrzędowców na ziemiach polskich” dotyczy tradycji, które zostały zachowane przez grupę staroobrzędowców (starowierców) mieszkających w Polsce. Wspólnota ta powstała w 1654 r., kiedy miał miejsce rozłam w Cerkwi prawosławnej. Zwolennicy starej wiary sprzeciwiali się poprawianiu ksiąg liturgicznych, przez co byli prześladowani i zmuszani do emigracji. Do Polski starowiercy przybyli z okolic Pskowa i Nowogrodu. Obecnie zamieszkują w trzech ośrodkach – w okolicy Augustowa, Suwałk i na Mazurach. Staroobrzędowcy początkowo zachowywali swoje tradycje (odmawiali np. fotografowania się czy pobytu w szpitalu), obecnie jednak można zaobserwować odstępstwa od części zwyczajów. W artykule opisane zostały niektóre elementy związane z religią staroobrzędowców (molenny, modlitwa, ikony, księgi liturgiczne), a także z życiem codziennym (folklor, ubiór, pożywienie itp.). Rozprawa powstała na podstawie pracy licencjackiej Autorki.
dc.description.abstract This article refers to traditions and culture of Old Believers (Russian: староверы or старообрядцы, starovery or staroobryadtsy) in Poland. Old Believers separated in 1654 from Russian Orthodox Church as a protest against church reforms. They were persecuted and forced to emigrate. To Poland they arrived from Pskov and Nowogród. Modern-day Old Believers in Poland live in the three areas – around Augustów, Suwałki and Masuria. Initially they followed Old Believer’s traditions (e.g. they refused to stay in hospital). Now we can see assimilation with the Polish culture. In this article described elements related to Old Believers faith (e.g. molenna, prayer, icons, canonical collection of texts) and elements related to everyday life (e.g. folklore, clothes, food e.t.c.). This article is based on Bachelor Thesis of Natalia Gburzyńska.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject staroobrzędowcy
dc.subject schizma
dc.subject Cerkiew prawosławna
dc.subject Polska
dc.subject księgi liturgiczne
dc.subject molenna
dc.subject folklor
dc.subject Old Believers
dc.subject raskol
dc.subject Russian Orthodox Church
dc.subject Poland
dc.subject liturgy
dc.subject molenna
dc.subject folklore
dc.title Traditions and culture of old believers in Poland
dc.title.alternative Tradycje i kultura staroobrzędowców na ziemiach polskich
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations