Home

Prawne ujęcie dowodów składowych de lege ferenda

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zacharzewski, Konrad
dc.date.accessioned 2015-06-10T09:56:01Z
dc.date.available 2015-06-10T09:56:01Z
dc.date.issued 1999-06
dc.identifier.citation Przegląd Prawa Handlowego 1999, nr 6, ss. 24-28
dc.identifier.issn 1230-2996
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2750
dc.description.abstract Debiutancka publikacja Autora została poświęcona instytucji domów składowych oraz składowych papierów wartościowych w świetle projektowanej regulacji prawnej. Do Sejmu trafił projekt ustawy o domach składowych. Autor omówił wszystkie najważniejsze aspekty tych instytucji w wymiarze prawa cywilnego (zobowiązaniowego), z akcentem na sferę konstrukcyjną. Po opublikowaniu artykułu Autor został zaproszony do udziału w pracach parlamentarnych nad ustawą o domach składowych i miał bezpośredni wpływ na jej brzmienie. Problematyką domów składowych oraz składowych papierów papierów wartościowych zajmował się przez kilka lat. Owocem tych zainteresowań jest cykl publikacji, stanowiący zamkniętą całość. Po uchyleniu ustawy o domach składowych Autor opublikował artykuł podsumowujący (Domy składowe i dowody składowe de lege derogata, Przegląd Prawa Handlowego 2012, nr 2).
dc.language.iso pol
dc.publisher Przegląd Prawa Handlowego
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject dom składowy
dc.subject nierozdzielony dowód składowy
dc.subject oddzielony rewers
dc.subject oddzielony warrant
dc.title Prawne ujęcie dowodów składowych de lege ferenda
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations