Home

Ocena sytuacji w Polsce na progu zróżnicowania kulturowego społeczeństwa

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bojarski, Janusz
dc.date.accessioned 2015-04-10T06:24:02Z
dc.date.available 2015-04-10T06:24:02Z
dc.date.issued 2015-03-12
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 15, pp. 23-38
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2014.024
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2670
dc.description.abstract There are many researchers suggesting important society changes in Poland soon. So deep analysis of present situation, especially attitude Poles to “aliens” seems very important. Research based on newspapers relations is especially profitable, because mass media, more or less, present a picture of reality and also create it. However result of research is not optimistic. Majority of Polish society seems have negative attitude to foreigners. Very important factor is state agencies activity. They are not prepared for conflicts between different cultures representatives and protect conservative majority.   
dc.description.abstract Zdaniem wielu badaczy problematyki Polska znajduje się w przededniu bardzo istotnych zmian, wynikających z napływu cudzoziemców – przedstawicieli innych kultur. W tej sytuacji niezbędna jest analiza obecnej postawy Polaków wobec rożnego rodzaju „obcych”. Badanie materiałów prasowych jest o tyle owocne, że mass media nie tylko przedstawiają, mniej lub bardziej dokładny, obraz rzeczywistości, ale też go kształtują.  W wyniku tych badań można postawić tezę, że nie tylko społeczeństwo nie jest w tej chwili przygotowane na większe zróżnicowanie kulturowe, ale co gorsza, także organy państwowe nie spełniają odpowiednio swoich zadań w tym względzie. 
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject multiculturalism
dc.subject criminal law
dc.subject ethnic minorities
dc.subject discrimination
dc.subject multikulturowość
dc.subject wielokulturowość
dc.subject prawo karne
dc.subject mniejszości etniczne
dc.subject dyskryminacja
dc.title Ocena sytuacji w Polsce na progu zróżnicowania kulturowego społeczeństwa
dc.title.alternative Estimation of situation in Poland just before increasing culture differentiation
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations