Home

The importance of physical activity in the prevention of acute coronary syndrome

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Ciesielska, Natalia
dc.contributor.author Sokołowski, Remigiusz
dc.contributor.author Klimkiewicz, Karolina
dc.contributor.author Kuriga, Mateusz
dc.contributor.author Hagner, Wojciech
dc.date.accessioned 2015-02-04T07:48:56Z
dc.date.available 2015-02-04T07:48:56Z
dc.date.issued 2012-10-15
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 4, Vol. 26, pp. 5-10
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/v10251-012-0070-2
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2463
dc.description.abstract Acute coronary syndrome (ACS) includes patients with ST segment elevation myocardial infarction (STEMI), without ST segment elevation myocardial infarction (NSTEMI) and unstable angina (UA). Angiographic research proved that the main cause of ACS is the damage of unstable plaque in the coronary artery. In the result of research analysis, the largest cardiology societies in the world classified the phenomenon of hypokinesis as one of the most important risk factors in coronary heart disease (CHD). “The Golden mean” against the epidemic of ACS is to create a new view pointing to prevention. Positive role of physical activity in the prevention of ACS is associated with decreased risk factors for atherosclerosis (ATH), such as hypercholesterolemia, hypertension, diabetes, obesity, and stress. Promoting regular physical activity of moderate intensity plays an important role in preventing and reducing the risk of CHD mortality mostly due to ACS.
dc.description.abstract Ostry zespół wieńcowy (OZW), obejmuje chorych z zawałem serca (ZS) z uniesieniem odcinka ST (STEMI), ZS bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI) i niestabilną chorobą wieńcową (UA). Badania angiograficzne udowodniły, że główną przyczyną OZW jest pęknięcie niestabilnej blaszki miażdżycowej w tętnicy wieńcowej. W wyniku analizy badań, największe towarzystwa kardiologiczne na świecie, zaliczyły zjawisko hipokinezy, do najważniejszych czynników ryzyka chorób niedokrwiennej serca (ChNS). “Złotym środkiem” w walce z epidemią OZW jest kreowanie nowego spojrzenia, wskazującego na prewencję. Pozytywne znaczenie aktywności fizycznej w prewencji OZW jest związane z obniżeniem czynników ryzyka miażdżycy (ATH) takich jak: hipercholesterolemia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, oraz stres. Promowanie systematycznej aktywności ruchowej o umiarkowanym nasileniu, odgrywa istotną rolę zarówno w zapobieganiu ChNS, jak i zmniejszaniu ryzyka zgonu spowodowanego głównie OZW.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject wysiłek fizyczny
dc.subject ostry zespół wieńcowy
dc.subject rehabilitacja
dc.subject prewencja
dc.subject choroba niedokrwienna serca
dc.subject exercise
dc.subject acute coronary syndrome
dc.subject rehabilitation
dc.subject prevention
dc.subject coronary heart disease
dc.title The importance of physical activity in the prevention of acute coronary syndrome
dc.title.alternative Znaczenie aktywności fizycznej w zapobieganiu ostremu zespołowi wieńcowemu.
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations