Home

Pragma Device in Upper Limb Rehabilitation

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pyskir, Małgorzata
dc.contributor.author Ratuszek, Dorota
dc.contributor.author Trela, Ewa
dc.contributor.author Hagner-Derengowska, Magdalena
dc.contributor.author Nowacka, Agnieszka
dc.date.accessioned 2015-02-04T07:48:56Z
dc.date.available 2015-02-04T07:48:56Z
dc.date.issued 2012-10-15
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 3, Vol. 26, pp. 99-104
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/v10251-012-0062-2
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2462
dc.description.abstract Introduction. PNF patterns are one of the physiotherapeutic methods used in upper limb rehabilitation. Intensification of the effect can be achieved by application of additional resistance. Muscles of the therapist are usually the resistance generator, but in this case there is no possibility to make objective estimation of the applied force value. Material and method. In the present study using of accordingly fixed rubbers with different modulus of elasticity is proposed to monitor the resistant overcame by patient’s muscles. Values of these forces were determined, both at the beginning and the end of the motion patterns, using six different rubbers. Results. Study shows that a possibility of choices of the initial protraction and a color of rubber allows a smooth and controlled increase of additional forces of resistance along with progress of the treatment. Conclusions. Knowledge of the value of these forces allows an objective assessment of the patient’s motor system abilities.
dc.description.abstract Jedną z metod rehabilitacji kończyny górnej jest wykonywanie ruchów według wzorców PNF. Wzmocnienie efektu można uzyskać poprzez zastosowanie dodatkowego oporu. Zazwyczaj jego źródłem są mięśnie terapeuty, jednak nie ma wówczas możliwości obiektywnej oceny wartości przyłożonej siły. Materiał i metody. W pracy zaproponowano zastosowanie odpowiednio mocowanych gum lateksowych o różnych współczynnikach sprężystości do monitorowania oporów pokonywanych przez mięśnie pacjenta. Wyznaczono wartości tych sił, zarówno na początku, jak i na końcu wybranych wzorców ruchów dla sześciu różnych gum. Wyniki. Pokazano, że możliwość wyboru wydłużenia początkowego oraz koloru gumy pozwala na płynne i kontrolowane zwiększanie siły dodatkowego oporu wraz z postępem rehabilitacji. Wnioski. Znajomość wartości tych sił umożliwia obiektywną ocenę możliwości układu ruchu pacjenta.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject upper limb
dc.subject rehabilitation
dc.subject tubing rubber
dc.subject PRAGMA
dc.subject kończyna górna
dc.subject rehabilitacja
dc.subject guma tubingowa
dc.title Pragma Device in Upper Limb Rehabilitation
dc.title.alternative Wykorzystanie urządzenia Pragma w rehabilitacji kończyny górnej
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations