Home

The Participants Evaluation of Screening Colonoscopy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Świątkowski, Maciej
dc.contributor.author Meder, Agnieszka
dc.contributor.author Sobczyński, Lesław
dc.contributor.author Koza, Jarosław
dc.contributor.author Szamocka, Małgorzata
dc.contributor.author Brudny, Janina
dc.date.accessioned 2015-02-04T07:48:55Z
dc.date.available 2015-02-04T07:48:55Z
dc.date.issued 2012-10-15
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 3, Vol. 26, pp. 61-66
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/v10251-012-0056-0
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2456
dc.description.abstract Introduction. The awareness of the need to carry out screening programs for the early colorectal cancer detection increases in the Polish society. Colonoscopy is a common tool used in these programs. Theaim of this paper is to present the participants' evaluation of the screening program for the early colorectal cancer detection with the use of screening colonoscopy. Material and methods. 1442 participants aged 40-65 were examined. A day before colonoscopy the patient took a cleansing agent based on polyethylene glycol (Fortrans). Most examinations were performed under an anaesthetic with the use of midazolam, which was administered orally a quarter before the examination. The degree of the large intestine cleansing was assessed using the 4-degree scale (very good, good, sufficient and poor cleansing). A very important issue in every screening examination is the acceptance of the basic examination tool by the participants. Based on this fact, the authors of the program proposed that directly after the examination the patients filled in a questionnaire where they assessed the usefulness of the examination, the burdensomeness of the preparation process, their tolerance of screening colonoscopy, a general feeling regarding the examination and declared if they would took part in that examination once again and if they would recommend it to other people. Results. The majority of participants think the examination is useful, well-tolerated, while the preparation process is not burdensome, performed in a very positive atmosphere and they would agree to the examination once again.
dc.description.abstract Wstęp. W społeczeństwie polskim wzrasta świadomość potrzeby prowadzenia programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych jelita grubego. Powszechnie stosowanym narzędziem tych programów jest kolonoskopia. Celempracy była ocena programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego przy użyciu kolonoskopii przesiewowej przez jej uczestników. Materiał i metody. Badania wykonano u 1442 uczestników w wieku od 40 do 65 lat. Dzień przed kolonoskopią badany przyjmował środek oczyszczający jelito grube oparty na glikolu polietylenowym (Fortrans). Większość badań wykonywana była w znieczuleniu z zastosowaniem midazolamu, który podawano doustnie kwadrans przed badaniem. Stopień oczyszczenia jelita określono w czterostopniowej skali jako dobre, wystarczające, słabe i nieoczyszczone. Bardzo ważnym zagadnieniem w każdym programie przesiewowym jest akceptacja przez uczestników podstawowego narzędzia badawczego. Między innymi z tego powodu autorzy programu zaproponowali, aby bezpośrednio po badaniu uczestnicy wypełniali ankietę, w której oceniali przydatność badania, uciążliwość przygotowania, tolerancję kolonoskopii przesiewowej, ogólne wrażenie związane z badaniem oraz składali deklarację czy poddali by się temu badaniu ponownie i czy polecili by to badanie innym. Wyniki. Uczestnicy w swej znakomitej większości uważają, że badanie to jest użyteczne, dobrze tolerowane,
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject screening colonoscopy
dc.subject burdensomeness of preparation for colonoscopy
dc.subject screening colonoscopy quality
dc.subject bowel preparation
dc.subject colonoscopy tolerance
dc.title The Participants Evaluation of Screening Colonoscopy
dc.title.alternative Kolonoskopia przesiewowa w ocenie uczestników
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations