Home

Carcinoid tumors – retrospective analysis of patients hospitalized between 2001 and 2012 year in Department of Endocrinology and Diabetology of Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Gierach, Marcin
dc.contributor.author Gierach, Joanna
dc.contributor.author Szafrańska, Małgorzata
dc.contributor.author Szafrański, Jacek
dc.contributor.author Jarzembowska, Marzena
dc.contributor.author Junik, Roman
dc.date.accessioned 2015-02-04T07:10:02Z
dc.date.available 2015-02-04T07:10:02Z
dc.date.issued 2014-10-10
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 3, Vol. 28, pp. 19-24
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2014.021
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2443
dc.description.abstract Gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (GEP-NENs) originate from diffuse endocrine system (DES). Over 50% of diagnosed neuroendocrine neoplasms (NENs) are carcinoid tumors, secreting mainly serotonine. The incidence of carcinoids in general population is estimated to be 2.9 cases/100000 inhabitants/year. In our study we aimed at analyzing retrospectively patients with diagnosed carcinoid tumors, hospitalized between the years 2001 and 2012 in the Department of Endocrinology and Diabetology of Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum in Bydgoszcz. The study group consists of 39 patients (20 women and 19 men) aged between 36 and 70, with diagnosed carcinoid. All patients have determined chromogranin A concentration (CgA), urinary excretion of 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) in 48-hours urine sample, urinary excretion of catecholamine hormones (norepinephrine, epinephrine and dopamine), vanillylmandelic acid (VMA) and homovanillic acid (HVA) in 24-hours urine sample. Ultrasonography (US), computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), endoscopic ultrasound (EUS) and somatostatin receptor scintigraphy (SRS) with 99mTc-Depreotide have been performed. The diagnosis of the carcinoid tumor is often problematic because of its slow growth and uncharacteristic symptoms. And often the localization of the primary tumor cannot be determined. Somatostatin analogues can help to control symptoms of the carcinoid syndrome
dc.description.abstract Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego (GEP-NENs) pochodzą z rozproszonego układu wydzielniczego (DES). Rakowiaki, wydzielające głównie serotoninę, stano-wią ponad 50% rozpoznanych guzów neuroendokrynnych. Ich występowanie w ogólnej populacji szacuje się na około 2,9 przypadków/100000 mieszkańców/rok. W naszym badaniu przeprowadziliśmy retrospektywną analizę hospitalizowanych pacjentów w Klinice Endokry-nologii i Diabetologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w latach 2001-2012. Badana grupa składała się z 39 pacjentów (20 kobiet i 19 mężczyzn) w wieku 36-70 lat, z rozpoznanym rakowiakiem. Wszystkim pacjentom oznaczono poziom chromograniny A (CgA), wydalanie z moczem kwasu 5-hydroksyindolo-octowego w 48-godzinnej zbiórce moczu oraz wydalanie z moczem katecholamin (noradrenalina, adrenalina i dopamina), kwasu wanilinomigdałowego (VMA) oraz kwasu homowanalinowego (HVA) w dobowej zbiórce moczu. Wykonano badania obrazowe: ultrasonografię (USG), to-mografię komputerową (TK), rezonans magnetyczny (RM), endoskopię ultrasonograficzną (EUS) oraz obrazowanie za pomocą receptorów somatostatynowych z zastosowaniem 99mTc-Depreotide. Rozpoznanie rakowiaka jest często problematyczne z powodu jego powolnego wzrostu oraz mało charakterystycznych objawów klinicznych. Nie rzadko również nie można określić pierwotnej lokalizacji guza. Analogi somatostatyny mogą być pomocne w kontrolowaniu objawów ubocznych rakowiaka.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject neuroendocrine neoplasms
dc.subject carcinoid
dc.subject 5-hydroxyindoleacetic acid
dc.subject chromogranin A
dc.subject guzy neuroendokrynne
dc.subject rakowiaki
dc.subject kwas 5-hydroksyindolooctowy
dc.subject chromogranina A
dc.title Carcinoid tumors – retrospective analysis of patients hospitalized between 2001 and 2012 year in Department of Endocrinology and Diabetology of Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz
dc.title.alternative Rakowiaki – analiza retrospektywna pacjentów hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w latach 2001-2012
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations