Home

Diagnostic opportunities of new techniques of magnetic resonance imaging in detecting and differentiating dementia syndromes

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Majer, Aleksandra
dc.contributor.author Serafin, Zbigniew
dc.date.accessioned 2015-02-04T07:10:02Z
dc.date.available 2015-02-04T07:10:02Z
dc.date.issued 2014-10-10
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 3, Vol. 28, pp. 5-11
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2014.019
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2442
dc.description.abstract Aging of population becomes an emerging health problem nowadays. One of symptoms of societal aging is an observed significant increase in the rate of dementia, which gradually excludes large group of patients from every aspect of life. Magnetic resonance imaging (MRI) is one of the most rapidly developing methods of neuroimaging. Modern MR techniques not only present structure and function of the brain, but also allow to assess metabolism, microcirculation and integrity if nervous tissue at the cellular level. The paper presents opportunities and perspectives of MRI in the diagnostics and differentiation of dementia.
dc.description.abstract Starzenie się populacji staje się coraz bardziej aktualnym problemem zdrowotnym naszych czasów. Jednym z prze-jawów starzenia się społeczeństwa jest obserwowany istotny wzrost częstości zespołów otępiennych i związane z tym stopniowe wyłączanie dużej grupy chorych z każdego aspektu życia. Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MR) jest jedną z najszybciej rozwijających się metod obrazowania mózgu. Współczesne techniki MR stwarzają nie tylko możliwość oceny zmian strukturalnych i czynnościowych, ale również metabolizmu, mikrokrążenia i integralności tkanki nerwowej na poziomie komórkowym. Praca przedstawia możliwości i perspektywy badania MR w diagnostyce i różnicowaniu zespołów otępiennych.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject magnetic resonance imaging
dc.subject dementia
dc.subject Alzheimer’s disease
dc.subject badanie metodą rezonansu magnetycznego
dc.subject otępienie
dc.subject choroba Alzheimera
dc.title Diagnostic opportunities of new techniques of magnetic resonance imaging in detecting and differentiating dementia syndromes
dc.title.alternative Możliwości diagnostyczne nowych technik rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu i różnicowaniu zespołów otępiennych
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations